Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

6. oktober 2020

Občina Tržič je pričela s pripravo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021. Seznanjamo vas s spremembami pri pošiljanju e-računov Občini Tržič. Spodbujamo PEŠBUS – aktivno pot v šolo. Z javnim naznanilom predstavljen delni načrt zaščite in reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali in ob nesreči zrakoplova v občini. V našem mestu smo odkrili spominsko ploščo v čast in spomin gospodu Ivanu Boberskemu.

Priprava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina.
Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Zavezanci so dolžni občini, v roku 30 dni po nastanku spremembe, sporočiti podatke in obvestila, ki so pomembni za odmero nadomestila kot so: sprememba zavezanca (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko), spremembo vrste dejavnosti ali namembnosti, spremembo poslovne ali stanovanjske površine, spremembo stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer sprejemajo poštne pošiljke.

Občina Tržič je pričela s pripravo podatkov za odmero nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021, zato vse zavezance poziva, da Občini Tržič v najkrajšem možnem času sporočijo morebitne spremembe zgoraj navedenih podatkov na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič oziroma na naslov: obcina@trzic.si.

Pošiljanje e-računov Občini Tržič

Od 1. 10. 2020 dalje UJP ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0. Obvezna uporaba standarda e-SLOG 2.0 bo veljala tudi za preostale organizacije, ki e-račune prevzemajo in izdajajo prek spletnih bank.

Vsi, ki poslujete z Občino Tržič in/ali drugimi proračunskimi uporabniki (PU), morate za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune preko Uprave za javna plačila, v nadaljevanju UJP. To velja tako za pravne kot tudi za fizične osebe. Podlaga je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki je začel veljati 11. 1. 2014, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje. E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo računi, dobropisi, bremepisi, avansni računi, zahtevki za plačilo,….

Pravne osebe lahko pošiljate e-račune Občini Tržič na TRR št. SI56 0133 1010 0006 578 prek:
• bank in ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov,
• portala UJPeRačun – namenjen je izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov
Fizične osebe lahko pošiljate e-račune Občini Tržič na TRR št. SI56 0133 1010 0006 578 prek:
• portala UJPeRačun
Portal UJPeRačun je namenjen manjšim izdajateljem za ročni vnos in pošiljanje e-računov PU. Preko portala lahko pošljete največ 60 računov letno (povprečno 5 računov mesečno). Storitev je brezplačna.
Do portala UJPeRačun lahko dostopate s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev:
• AC NLB
• HALCOM-CA
• POŠTA®CA
• SIGEN-CA
• SIGOV-CA

Za vključitev v portal UJPeRačun na vstopni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/posiljanje-eracunov/ oddate Vlogo za novega uporabnika, v katero vpišete davčno številko izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI), ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati UJP).

Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov Občini Tržič in/ali drugim PU prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov Občini Tržič in/ali drugim PU ni dovoljeno.

Uporaba e-računa ima več prednosti. In sicer: zmanjšuje stroške papirja, tiskanja in pošiljanja, omogoča hitrejšo dostavo in obdelavo računov, nudi večjo varnost, povečuje učinkovitost in zmanjšuje število človeških napak, omogoča večjo sledljivost, nudi varno hrambo računov, varuje okolje.

Spodbujamo aktivno pot v šolo - PEŠBUS

Tudi v začetku novega šolskega leta so vse tri tržiške osnovne šoli pristopile k izvedbi PEŠBUSA - organiziranega, aktivnega prihoda učencev v šolo po začrtanih peš poteh in po stalnem urniku. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj. Otroci, ki v šolo prihajajo aktivno, med drugim tudi lažje sledijo pouku. Organizirano pešačenje v šolo prinaša kar nekaj prednosti. Učenci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo. Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan. Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje. S spremljanjem Pešbusa lahko starši in stari starši pridobijo nekaj kakovostnega časa za preživljanje s svojim otrokom ali vnukom ter tudi sami naredijo nekaj za svoje zdravje.

Več o programu Aktivno v šolo in akciji Pešbus si lahko preberete na spletni strani aktivnovsolo.si.

Predlog občinskega delnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali in ob nesreči zrakoplova za občino Tržič

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Tržič objavlja javno naznanilo za javno predstavitev načrtov ZIR. In sicer: Občinski delni načrt ZIR ob nesreči zrakoplova za občino Tržič (846-0005/2019-22) in Občinski delni načrt ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali (846-0005/2019-21). 

Omenjena predloga načrtov si lahko ogledate na uradni spletni strani Občine Tržič www.trzic.si ali na sedežu Občine Tržič, Trg Svobode 18, Tržič, v sprejemni pisarni, do vključno 30. 10. 2020, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Odkritje spominske plošče v čast in spomin gospodu Ivanu Boberskemu

Ivan Mikolajevič Bobersky je bil ukrajinski pedagog, profesor, organizator, ustanovitelj, teoretik in praktik ukrajinske nacionalne športne vzgoje, politik in še bi lahko naštevali. Rojen je bil v bližini ukrajinskega mesta Lviv, med študijem v Gradcu pa je spoznal Tržičanko gospo Josefino Pollak, s katero se je tudi poročil. Ivan Bobersky je zadnja leta svojega življenja preživel v Tržiču, kjer je skupaj s svojo ženo tudi pokopan.

V čast njegovemu življenju in delu je ukrajinsko veleposlaništvo pripravilo spominsko ploščo, ki smo jo ob skromni slovesnosti 23. septembra tudi odkrili. Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic in njegova ekscelenca gospod Mykhailo F. Brodovych, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, sta ob prisotnosti častnega konzula Ukrajine gospoda Roberta Hudournika, Komisije za mednarodno sodelovanje Občine Tržič in nekaj drugih gostov izrekla zahvalo velikemu človeku, ki je zaznamoval tako ukrajinsko kot slovensko politično in družbeno življenje.

Slika:Odkritje spomenika Ivanu Boberskemu v Tržiču

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...