Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

13. oktober 2020

V prostore Občine Tržič vstop od jutri dalje možen le po predhodni najavi. Občina Tržič je ena izmed prvih slovenskih občin, ki vključuje vloge na državni portal eUprava in portal SPOT. Pred Zdravstvenim domom v Tržiču in za Mošenikom zaživeli prvi dve pametni parkirišči. Pripravljen je osnutek proračunov za naslednji dve leti. V Tržiču iščemo nove turistične vodnike in podpiramo aktivnosti Gasilske reševalne službe Kranj.

Nov režim sprejema strank v prostorih Občine Tržič

Cenjene stranke obveščamo, da bo zaradi poslabšanja epidemiološke slike, občinska uprava Občine Tržič od srede, 14. oktobra 2020 dalje, stranke sprejemala le po predhodnem naročilu. Svoj prihod morajo obvezno najaviti na telefonsko številko 04 597 15 10. Predhodna najava ni potrebna za vstop v sprejemno pisarno.
Vstop v stavbo je dovoljen le zdravim osebam. Ob vstopu si je potrebno razkužiti roke, uporaba zaščitne maske je obvezna, prav tako prosimo za upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 (varnostna razdalja, higiena kašlja in kihanja…).

Če je le možno, pa naj občanke in občani čim več zadev uredijo po telefonu oziroma preko elektronske pošte obcina.trzic@trzic.si.

Občina Tržič je ena izmed prvih slovenskih občin, ki vključuje vloge na državni portal eUprava in portal SPOT

S tem omogoča spletno ali mobilno plačilo upravne takse in s tem avtomatično oddajo preverjene in pravilno izpolnjene e-vloge v občinski zaledni dokumentacijski sistem.

Proces, ki se zdi občanu enostaven in v današnjih časih samoumeven je zaradi velikih vsebinskih in prioritetnih razlik med občinami, težavne implementacije neenotnih vlog na državna portala, zapletenemu sistemu prejemanja plačila taks preko spleta, različnih ponudnikov dokumentacijskih sistemov ter različnega nivoja digitalnih kompetenc, trajal precej časa in zahteval odločno sodelovanje testnih občin, Skupnosti občin Slovenije, ponudnikov programske opreme, UJP-a in Ministrstva za javno upravo kot koordinatorja projekta.

Poenotene elektronske vloge slovenskih občin občanu in pravni osebi omogočajo hitro, udobno, cenejšo in v času pandemije COVID-19 predvsem varno oddajanje vloge za urejanje upravnih zadev, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti. Hkrati pa z uvajanjem pravih elektronskih vlog dvigujemo nivo digitalizacije in utiramo pot za dodajanje novih digitalnih storitev.

E-vloge so dostopne na tej povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin.html.

Trenutne e-vloge Občine Tržič za občane (eUprava):
Novorojenci oz. pomoč občine ob rojstvu otroka: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin/zaprosite-za-pomoc-ob-rojstvu-otroka.html.
Potrdilo o predkupni pravici: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin/predkupna-pravica.html.

Vloge za komunalni prispevek, dovoljenje za zaporo cest, prijavo obratovalnega časa in dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pa dodamo takoj, ko se nadgradi državni sistem za spletno oz. mobilno plačilo takse na podračune Občine Tržič. Preostale vloge Občine Tržič se bodo na portala eUprava in SPOT vključevale postopoma, ko bodo poenotene še na državni ravni.

Občan, ki želi oddati e-vlogo mora imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo in delujoč elektronski naslov.
Pridobitev brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA za občane: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=93.
Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA za pravne osebe: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/.
Registracija občana na SI-PASS, ki omogoča identifikacijo, oddajanje e-vlog, elektronsko podpisovanje dokumentov in druge storitve javne uprave: https://sicas.gov.si/.

Občina Tržič je v letu 2020 nadaljevala izvajanje projektov iz koncepta pametnih mest in skupnosti

Pametno mesto, sicer zelo širok pojem, govori tudi o tem, da s pomočjo sodobne tehnologije in učinkovitega upravljanja mesta ali občine rešujemo različne izzive in težave ter posledično postopoma izboljšujemo kvaliteto bivanja in privlačnost samega mesta ali občine. Projekt pametnega mesta "Vzpostavitev pametnih parkirišč v mestu Tržič", v katerega Občina Tržič vlaga nekaj proračunskih sredstev, se nanaša na ukrepe iz strategije trajnostne mobilnosti in učinkovitega upravljanja z javnimi, brezplačnimi parkirišči. Z ukrepi iz tega projekta bo občina s pomočjo video senzorske tehnologije, informacijskih (oz. usmerjevalnih) tabel in kvalitetnim nadzorom nad parkirišči voznikom močno olajšala iskanje prostih parkirnih mest v mestu Tržič.

Ažurne in hitro dostopne informacije o zasedenosti parkirišč je dejavnik, ki bo vplival na ponudbo in razvoj v mestu (manj praznih poslovnih prostorov), saj se bodo obiskovalci zaradi velike verjetnosti zagotovljenega prostega (in brezplačnega) parkirnega mesta, verjetno bolj pogosto in v večjem številu odločili za obiskovanje mestnega jedra in bližnje okolice.

Z uvedbo nove tehnološke rešitve za parkirišča je Občina Tržič z izvajalci v letu 2020 naredila pomemben korak naprej v smeri razvoja, varnosti, kvalitetnejšemu bivanju prebivalcev in boljši izkušnji obiskovalcev, kar predstavlja glavni cilj pametnega mesta in skupnosti. Hkrati pa je občina Tržič prva oz. ena izmed prvih slovenskih občin, ki bo za zaznavanje stanja zasedenosti parkirnega mesta na javnih parkiriščih ob ustrezni izvedeni osnovni DPIA (ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov), uporabila tehnologijo video senzorjev za zaznavo zasedenosti posameznega parkirnega mesta in ustrezno programsko opremo, ki je popolnoma skladna z določili GDRP in nima negativnega vpliva na zasebnost posameznika. To pomeni, da se v tem projektu ne izvaja standardni videonadzor na parkiriščih, saj so osebe in registrske tablice v programski opremi zamegljene oz. neprepoznavne.

Vzpostavitev pametnih parkirišč v mestu Tržič je predvidena v treh fazah:
1. faza: parkirišče ZD Tržič in za Mošenikom (realizirano jeseni 2020),
2. faza: parkirišče Cankarjeva in BPT (prvo polletje 2021) in
3. faza: parkirišče Tržnica (prvo polletje 2022).

Slika: informacijska tabla

Občina Tržič pripravlja osnutke proračunov za leti 2021 in 2022

Krajevnim skupnostim so bila poslana navodila za pripravo proračunov, njihove predloge smo sprejemali v mesecu septembru. Finančni načrti krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine, morajo biti pripravljeni in usklajeni s strani sveta krajevne skupnosti. Nato jih mora potrditi še občinski svet v okviru postopka sprejemanja občinskega proračuna. Sprejetega proračuna krajevne skupnosti finančno ne smejo prekoračiti, ne glede na razpoložljiva sredstva na transakcijskemu računu.

Prav tako smejo v tekočem letu izvajati le dela in naloge, ki so jih v vsebinskem opisu finančnega načrta tudi navedli. V primeru, da finančni načrt v tekočem letu ni bil porabljen oz. izveden v celoti, se lahko finančna sredstva, ki ostanejo na računu 31. 12. porabijo v prihodnjem letu v okviru predvidenega finančnega načrta.

Iščemo nove lokalne turistične vodnike

Občina Tržič konec meseca oktobra pripravlja tečaj za lokalne turistične vodnike na turističnem območju občine Tržič. Tečaj bodo vodili različni predavatelji s področja geografije, zgodovine in etnologije, psihološkega vidika skupinskih vodenj, organizacije turističnega vodenja, angleškega in nemškega jezika ter dolgoletni turistični vodniki. Po končanem izobraževanju bodo kandidati opravljali praktični preizkus strokovne usposobljenosti, kandidati z uspešno opravljenim preizkusom bodo pridobili naziv turistični/a vodnik turističnega območja občine Tržič. Na tečaj se do 16. 10. 2020, lahko prijavijo kandidati, ki imajo končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe, kar izkazujejo z ustreznimi dokazili. Od kandidatov se pričakuje široka razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in sposobnost prilagajanja. Prijavnico in celoten razpis najdete na spletni strani Občine Tržič:
https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/razpis-tecaja-za-turisticnega-vodnika-turisticnega-obmocja-obcine-trzic-3.html.
Za dodatne informacije se obrnite na Občino Tržič, Turistično promocijski in informacijski center Tržič, kontaktna oseba je Janja Nemc, tel: 04 597 15 36, gsm: 051 627 057, e-pošta: janja.nemc@trzic.si.

Nove 42 metrska gasilske avto lestev velika pridobitev tudi za Občino Tržič

V garaži Gasilsko reševalne službe Kranj je že dober teden parkirana nova 42 metrov visoka avto lestev METZ, ki predstavlja veliko pridobitev za občine Kranj, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo, Škofjo Loko in Tržič. Avto lestev bo omogočala dostop do najvišjih nadstropij v vseh sedmih občinah.

Slika: nova 42 metrov visoka avto lestev

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...