Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

4. junij 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem tednu (4. junij 2018)

Investicijska vzdrževalna dela na javni razsvetljavi v občini Tržič

Retnje – Breg: pričela so se dela temeljite rekonstrukcije javne razsvetljave zaradi doseganja višje energetske učinkovitosti in varnosti obratovanja na območju naselja Retnje – Breg, od odcepa v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas. Izvajalec je opravil zakoličbo obstoječih vodov predvidene javne razsvetljave, označil lokacije svetilk ter pričel z izkopi in polaganjem cevi in valjanca. Na obravnavanem odseku se bo v celoti obnovilo kabelsko omrežje v kabelski kanalizaciji ter zamenjalo vse obstoječe temelje in drogove javne razsvetljave z novimi. Rekonstrukcija javne razsvetljave bo potekala na trasi pb. dolžine 1.443 m, postavljenih pa bo 22 novih svetilk javne razsvetljave. Dokončna izvedba del je predvidena v juniju 2018.

Spodnje Vetrno: zaradi podiranja zračnih vodov javne razsvetljave s strani distributerja Elektra Gorenjske, je izdelan idejni projekt rekonstrukcije javne razsvetljave na območju naselja Spodnje Vetrno. Predvidena je izvedba osvetlitve ceste skozi naselje in na konfliktih točkah (zoženje ceste, nepregledni ovinki, nivojska križišča, nepregledni priključki na cesto, ipd.) ker je cesta hkrati tudi šolska pot. Začetek del bomo prilagodili začetku rekonstrukcije nizkonapetostnega omrežja, ki ga izvaja distributer Elektro Gorenjska.

V Žiganji vasi je predvidena rekonstrukcija javne razsvetljave z novimi led svetilkami, zaradi vkopa nizkonapetnostnega kabla s strani distributerja.

V naselju Kovor (Kriška cesta in Stagne) je predvidena dograditev javne razsvetljave v neosvetljenih in nevarnih odsekih, v naselju Zvirče pa dograditev javne razsvetljave skupaj z izgradnjo pločnika.

V Podljubelju je predvidena prestavitev stikališča zaradi rekonstrukcije nizkonapetostnega omrežja. 

Živahno je tudi na gradbiščih v občini.

Zadraški most: asfaltiranje mostu in priključnih cest bo izvedeno 6. in 7. junija letos (grobi in fini asfalt). Most bo predvidoma dan v uporabo 15. junija 2018, ko naj bi se zaključila vsa dela in izvedla vsa prometna signalizacija (prometni znaki in talne označbe).

Cesta Leše – Peračica: izvajalec je zaključil z izdelavo spodnjega ustroja ceste in odvodnjavanja. Izvaja se nasipavanje tampona (zg. ustroj ceste). Sledilo bo polaganje enoslojnega asfalta v debelini 7 cm, predvidoma konec prihodnjega tedna.

Pločnik Zvirče: na prvem delu trase oz. južnem delu naselja poteka vgradnja komunalnih vodov (javna razsvetljava, T-2, Telekom), prav tako se izvaja odvodnjavanje. Sledilo bo nasipavanje in utrjevanje grede ter v začetku prihodnjega tedna postavljanje robnikov. Na drugem delu trase, ki se začne pri prvih hišah, se bo  konec tedna začela izvajati priprava terena za nadaljevanje del (odstranitev ograj, zasaditev, ipd.).

Občina Tržič je že deseto leto zapored izvedla JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NA PODROČJU DELOVANJA VETERANSKIH, ČASTNIŠKIH, OBRAMBNIH IN DRUGIH DOMOLJUBNIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ V LETU 2018.

Namen razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja veteranskih, častniških, obrambnih in drugih domoljubnih društev in združenj, ki niso zajeti v drugih razpisih Občine Tržič. Na javni razpis smo prejeli pet vlog naslednjih društev in združenj: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – GORENJSKA,  ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRŽIČ, OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV TRŽIČ, OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO in ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV V REDNO NEMŠKO VOJSKO V ČASU 1943-1945.

Vsem vlogam je bilo ugodeno ter skladno z merili in kriteriji za vrednotenje prijav javnega razpisa skupno razdeljeno 2.804,88 EUR. Poudarek pri ocenjevanju  je bil dan na vsebino ter količino programov (proslave, spominske slovesnosti, pohodi, srečanja, tekmovanja…), pri sofinanciranju redne dejavnosti pa so bili upoštevani: število članov, odstotek plačane članarine, višina članarine ter skrb za člane društev oz. združenj.

Slavnostni podpis pogodb bo 14. junija, ob 10. uri.

V tem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev in dogodkov:

  • Vabljeni na prireditev ob častitljivi 70 - obletnici enote Palček, ki bo v četrtek, 7. maja, ob 17. uri na parkirišče pred Osnovno šolo Tržič.
  • Občina Tržič, Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije in ZB za vrednote NOB Tržič, vabijo na spominsko svečanost v počastitev 73. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem, v soboto, 9. junija 2018, ob 11. uri, s polaganjem vencev ob 10. 45. Spominski venec bo položil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kokalj Kočevar, članica mednarodnega komiteja KT Mauthausen. Organiziran je tudi brezplačni prevoz za udeležence in sicer ob 10. uri izpred avtobusne postaje v Tržiču in  ob 10. 10  iz avtobusne postaje v Bistrici.
  • Planinsko društvo Križe in Meddruštveni odbor planinskih društev Gorenjske v nedeljo, 10. junija na Kriški gori pripravlja dan kriških in gorenjskih planincev. Vse splošne informacije o prireditvi ori predsedniku društva, na telefonski številki: 041 626 594. 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...