Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

25. november 2020

Seje Občinskega sveta Občine Tržič potekajo nemoteno. Občina Tržič je objavila Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini za leto 2021. Velja nov način obračuna stroškov za vrtičke. Sprememba plačilnih rokov za dolžnike, ki niso gospodarski subjekti. Nova informacijska točka pred vhodom v spominski park na Ljubelju in nova praznična pot po Tržiču.

Seje Občinskega sveta Občine Tržič potekajo nemoteno

Vlada Republike Slovenije je zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 sprejela Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20). Odlok v prvem členu opredeljuje omejitev gibanja in zbiranja ljudi, omejitev prehajanja med občinami in nočno omejitev gibanja.

V četrtem odstavku prvega člena pa je navedeno sledeče: Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Na podlagi tega sme Občina Tržič še vedno organizirati seje Občinskega sveta kot doslej, seveda upoštevajoč vse preventivne ukrepe za zajezitev širjenja virusa. S tem namenom so seje do nadaljnjega iz Velike sejne sobe Občine Tržič prestavljene v Kulturni center Tržič, kjer je dovolj prostora za zadostno medsebojno razdaljo svetnikov in svetnic ter ostalih udeležencev seje. Prav tako je zagotovljeno sredstvo za razkuževanje rok, medtem ko si maske udeleženci seje zagotovijo sami.

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Tržič za leto 2021

Na spletni strani Občine Tržič in Športne zveze Tržič je objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Tržič za leto 2021. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2021 znaša 203.000,00 evrov.

Zadnji rok za oddajo vloge je 4. 12. 2020. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v sprejemni pisarni občine.

Nov način obračuna stroškov za vrtičke

V začetku leta 2020 je Občina Tržič, z namenom poenotenja zaračunavanja stroškov najema, prešla na nov način obračuna stroškov, kar pa ni vplivalo na veljavnost najemne pogodbe. Račun za najemnino se je nanašal na leto 2020, za leto 2021 pa bodo najemniki vrtičkov prejeli račun za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. V kolikor v letu 2021 ne bi več želeli nadaljevati z najemom, občane pozivamo, da na Občino Tržič, najkasneje do konca leta 2020, naslovijo odpoved najemnega razmerja. Najemnik seveda lahko pisno kadarkoli odpove najemno pogodbo brez navedbe razloga, vendar pa v tem primeru najemna pogodba preneha veljati z 31. decembrom tistega leta, v katerem je bila odpovedana. Prenehanje najemne pogodbe se uredi s pisnim aneksom k najemni pogodbi.

Sprememba plačilnih rokov za dolžnike, ki niso gospodarski subjekti

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP). 31. člen ukinja 60 dnevni plačilni rok v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena RPreZP-1 ( gospodarske družbe, sp-eji , druge pravne in fizične osebe, ki so vpisane v PRS in opravljajo pridobitno dejavnost in gre za pogodbe, ki so v zvezi s to dejavnostjo) in to ne glede na 82. člen ZIUZEOP.
V praksi to pomeni, da se osebam, ki niso gospodarski subjekti, od 23. 10. 2020 dalje izdaja račune z valuto plačila, ki je veljala pred 10. 4. 2020. Iz plačilnega roka 60 dni se torej prehaja na plačilne roke določene s pogodbo, dogovorom, aneksom.

Nova informacijska točka pred vhodom v spominski park na Ljubelju

Novembra smo pred vhodom v nekdanje koncentracijsko taborišče na Ljubelju postavili informacijske panoje v šestih jezikih. Na njih je mogoče prebrati osnovne podatke o razlogih za nastanek taborišča, o delovanju taborišča, vodstvu taborišča ter internirancih, ki so prihajali iz številnih evropskih držav, največ jih je bilo iz Francije, veliko je bilo Poljakov, državljanov nekdanje Sovjetske zveze, Jugoslovanov, med njimi številni Slovenci, poleg naštetih pa še pripadniki drugih evropskih narodov.

Pobuda za postavitev panojev je prišla s strani Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije, pridružili so se jim še Veleposlaništvo Francije, Veleposlaništvo Republike Poljske in Veleposlaništvo Ruske federacije. Veleposlaništva so tudi financirala postavitev panojev. Vsebino so pripravili v Tržiškem muzeju, grafično oblikovanje je delo Mojce Turk.
»Z informacijsko točko smo bolj vidno označili vhod v spominski park. Želeli smo tudi, da bi številni tranzitni turisti, ki v Slovenijo prihajajo skozi ljubeljski predor, katerega so zgradili prav jetniki taborišča, dobili osnovne informacije o tragičnih dogodkih, ki so se tam dogajali med letoma 1943 in 1945,« pravi Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja.

Poglobljen vpogled v medvojno dogajanje pod Ljubeljem pa lahko obiskovalci dobijo na novi stalni razstavi »Koncentracijsko taborišče Ljubelj/Mauthausen 1943-1945« v kletnih prostorih Gostišča Karavla, ki je postavljena od 1. decembra 2020, pripravil jo je Tržiški muzej, finančno pa omogočila Ministrstvo za kulturo in Občina Tržič.

Nova praznična pot po Tržiču

Na Občini Tržič se zavedamo težkih časov, ki nam jih je prineslo leto 2020. Tudi zato smo se odločili, da našim občanom in obiskovalcem v prazničnem času pričaramo zimsko pravljico v novo okrašenem mestnem jedru Tržiča.
Kot ste zagotovo opazili, je bil večji del praznične okrasitve zelo dotrajan in neenoten. Potrebo in željo po osvežitvi podobe smo že več let zaznavali pri prebivalcih kot tudi pri ponudnikih v srcu Tržiča. To leto se je zaradi epidemije COVID-19 in posledično odpovedi večine prireditev pokazala priložnost, da te želje uresničimo. Tako je Občina Tržič investirala v celotno obnovo okrasitve Trga svobode, Muzejske ulice, Partizanske ulice, dela Cankarjeve in Koroške ceste, atrija Občine Tržič, Tržiškega muzeja, Kurnikove hiše in vseh treh mostov čez Tržiško Bistrico. Obenem se zavedamo, da bomo s tem vložkom v praznično infrastrukturo pritegnili več obiskovalcev izven visoke sezone, poleg tega pa se bo dober glas o prenovljeni podobi mesta širil izven naših občinskih meja.

Novo praznično pot v starem mestnem jedru Tržiča si boste lahko ogledali od 5. decembra 2020 do 17. januarja 2021. V tem času vam bodo sodelujoči ponudniki na območju poti vsako soboto, od 18. do 21. ure, še širše odprli svoja vrata. Tako boste imeli možnost nakupovanja unikatnih prazničnih izdelkov, peke tržiške flike v Kurnikovi hiši, ogleda Tržiškega muzeja, okrepčila ob prijetni glasbi in kuhanem vinu.

Glede na oceno stanja, da večja druženja tudi v prihodnje ne bodo dovoljena, smo prilagodili koncept dogajanja. Ta sloni na samostojnem raziskovanju obiskovalca. V pomoč mu bo tudi zgibanka, ki jo bomo pripravili posebej za to priložnost. Prižig prazničnih luči bo 5. decembra.

Vse aktivnosti bomo izvajali v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se