Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

8. december 2020

Občina Tržič je na javnih površinah, kjer je potrebno zagotoviti varnost tako ljudi kot javnega premoženja, uvedla videonadzor. Uradne ure sprejemne pisarne ostajajo nespremenjene. eHRAMBA omogoča boljšo preglednost in urejenost poslovanja občine. Društva in organizacije po krajevnih skupnostih do sredstev odslej z javnim razpisom. Z javnim razpisom za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ohranjamo visoko raven kulture v občini. Marinka Damjan prejemnica Priznanja Prostovoljec leta 2019. Občina Tržič v soboto praznuje občinski praznik – slavnostne akademije iz znanih razlogov ne bo, bo pa župan najzaslužnejšim podelil občinska priznanja.

Videonadzor na javnih površinah in v občinski stavbi

Občina Tržič je v zadnjih letih zgradila in obnovila veliko nove infrastrukture, zaradi katere Tržič z okolico postaja vedno bolj prijazna, prepoznavna in privlačna občina. Infrastruktura je bila delno financirana iz občinskega proračuna, delno pa iz različnih evropskih sredstev.

Občinska infrastruktura kot javno premoženje, objekti kulturne dediščine, najbolj pa postaje za izposojo koles, so žal pogosto lahka tarča vandalizma, kar potrjujejo poročila iz policijskih uprav iz drugih občin. Ugotavljamo, da milejši ukrepi (obvestilne table, opozarjanje s strani pristojnih organov, ozaveščanje javnosti) proti vandalom, ki namerno periodično povzročajo škodo na točno določeni infrastrukturi, niso in verjetno nikoli ne bodo učinkoviti. Občina Tržič je zato na javnih površinah, kjer je potrebno zagotoviti varnost tako ljudi kot javnega premoženja, uvedla videonadzor.

Lokacije videonadzora so: postaje za izposojo koles in polnilnica za električna vozila na občinskem parkirišču. Občinski svet je na 15. redni seji sprejel Sklep o videonadzoru na javnih površinah, ki je stopil v veljavo 1. 11. 2020. Za uvedbo videonadzora na javnih površinah je bilo potrebno predhodno opraviti presojo učinkov na zasebnost posameznika (DPIA) in izvesti test javnega interesa, ki zelo podrobno opredeljujeta lokacije, specifikacije, namen, razloge, vpliv, načela ter ustrezne pravne podlage.

Hkrati z videonadzorom na javnih površinah je Občina Tržič razveljavila interni Pravilnik o izvajanju videonadzora v občinski stavbi in njeni neposredni okolici in sprejela nov Sklep o izvajanju videonadzora. S tem sklepom se videonadzor izvaja še naprej in sicer na vhodih v občinsko stavbo in v notranjosti stavbe na lokaciji Trg svobode 18. V skladu s priporočili pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov Občine Tržič (DPO) smo v občinski stavbi nalepili nova obvestila za obiskovalce, ki so bolj informativna in skladna z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Na Občini Tržič uradne ure sprejemne pisarne ostajajo nespremenjene

Na Občini Tržič v tem času uradne ure sprejemne pisarne ostajajo nespremenjene. V pomoč in zagotavljanje informacij strankam smo na voljo vsak delovni dan in sicer: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 14.30, ob sredah od 8.00 do 16.30, ob petkih pa od 8.00 do 12.30. Za obisk se ni potrebno predhodno najaviti.

Z eHRAMBO do boljše preglednosti in urejenosti poslovanja občine

Na Občini Tržič se v tem času trudimo izpopolnjevati in nagrajevati znanja, ki so potrebna za boljše in učinkovitejšem delovanju občinske uprave. Občina Tržič ima že kar nekaj let sprejeta in potrjena Notranja pravila. Notranja pravila je potrebno usklajevati skladno z zakonodajo in so namenjena za zajem in upravljanje z elektronskim gradivom. eHRAMBA je pomembna pri pravni veljavnosti, varnosti in prihranku časa ter prostora.

Na Občini Tržič poslujemo s programom ODOS, ki je sistem za upravljanje dokumentov in procesov. Dolgoročno dokumentarno gradivo in arhivsko gradivo bomo s pomočjo programa ODOS prenesli v eHRAMBO. Pri tem bi poskrbeli za boljšo preglednost, organiziranost in urejenost poslovanja ter poskrbeli za varno in zakonsko skladno elektronsko hrambo elektronskega gradiva. Gradivo je na takšen način shranjeno v več kopijah na lokacijah, s čimer pridobimo manjšo možnost izgube ali uničenja gradiva. Na Občni Tržič smo se trudili in se trudimo upoštevati predpise na področju dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZEPEP, ZVDAGA, UVDAG, ETZ, ZUP,…).

Društva in organizacije po krajevnih skupnostih do sredstev odslej z javnim razpisom

V posameznih krajevnih skupnostih delujejo razna društva in skupine oz. organizacije, ki se predstavljajo na krajevnih prireditvah in promovirajo svoj kraj tudi zunaj krajevnih in občinskih meja. Društvom in organizacijam so se v preteklosti dodeljevala finančna sredstva kot pomoč za njihovo delovanje, na podlagi prošenj svetu krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je sprejel sklep o višini finančnih sredstev, ki so se nato nakazala posameznemu društvu ali organizaciji. Zaradi zagotavljanja transparentnosti razdeljevanja sredstev in v skladu z zakonodajo, se sredstva društvom in organizacijam po posameznih krajevnih skupnostih nakazujejo na nov način, to je z javnih razpisom. Krajevna skupnost pripravi razpis, ki se nanaša na določeno vsebino (šport, kultura, obnova sakralne dediščine in podobno) in ga objavi na spletnih straneh Občine Tržič ali krajevne skupnosti. Na razpis se društvo ali organizacija prijavi z vlogo, ki je del razpisne dokumentacije. Priložiti je potrebno tudi dokazila, ki potrjujejo namensko porabo sredstev. Na podlagi meril, ki so v razpisu navedena, so sredstva z odločbo odobrena društvom in organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in na podlagi pogodbe nakazane na transakcijski račun.

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič

Da bi tržiška kultura ohranila visoko raven v ponos mestu in zadovoljstvu občanov, Občina Tržič že vrsto let omogoča delovanje številnih kulturno-umetniških društev. Z javnim razpisom za sofinanciranje ljubiteljske kulture je bilo v letošnjem letu odobrenih dobrih 72.000 evrov, ki pa jih društva zaradi splošne epidemiološke situacije v državi ne bodo uspela povsem izčrpati, saj kar nekaj kulturnih projektov ni bilo moč realizirati ali jih nadomestiti s primernimi vsebinami. A kljub temu lahko rečemo, da delovanje društev tudi zaradi časov, na katerih smo prav vsi na določenih preizkušnjah, ni zamrlo, na kar kažejo oddana poročila o (prilagodljivi) izvedbi številnih projektov.

V občini Tržič smo že pristopili k pripravi javnega razpisa za leto 2021, ki bo vključeval nekaj novosti, skladnih z nedavno na občinskem svetu Občine Tržič sprejetim novim občinskim Pravilnikom o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Tržič (Ur. l. RS št. 164/2020). Objavo javnega razpisa lahko pričakujejo konec decembra ali v začetku januarja, na kar bomo društva poleg objave na spletni strani Občine Tržič, z namenom pravočasne oddaje prijave, še dodatno opozorili. Na javni razpis, ki bo odprt mesec dni, upravičeno pričakujemo prijavo vseh 19 kulturnih društev, ki so vključena v Zvezo kulturnih organizacij Tržič in delujejo v preko 50 sekcijah, s prejetimi sredstvi pa jim bo omogočeno sofinanciranje različnih kulturnih prireditev na visokem kakovostnem nivoju, ki ga dosegajo. Zaželimo jim, da bodo s svojim kvalitetnim delom lahko čim prej nadaljevali v primernejših okoliščinah ter razveseljevali kulture željno publiko.

Marinka Damjan prejemnica Priznanja za sodelovanje v natečaju Prostovoljec leta 2019

Marinko Damjan je v natečaj Prostovoljec leta 2019, ki ga pripravlja Mladinski svet Slovenije, predlagala Občina Tržič. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki ga navdušuje iznajdljivost, s katero v teh dneh prostovoljke in prostovoljci v številnih združenjih in društvih najdejo poti do ljudi. »Vi ste trden steber, ki podpira našo človečnost in silna sapa, ki razpihuje plamen našega upanja. Ste naš navdih,« je v čestitko ob vročitvi priznanja Jabolko navdiha junakom človečnosti in upanja zapisal predsednik Pahor.

Občina Tržič 12. decembra praznuje občinski praznik

12. december je pomemben datum v zgodovini Tržiča, saj je leta 1492 dobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg. Slavnostne akademije ob občinskem prazniku zaradi epidemije letos ne bo, bo pa župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic najzaslužnejšim podelil šest priznanj župana, naziv ambasador Občine Tržič, dve diplomi, dve plaketi in naziv častnega občana Občine Tržič.

Podelitev občinskih priznanj si lahko ogledate v soboto, 12. decembra 2020, ob 20. uri na Tržič TV, ki je viden v shemah operaterjev T2, Telekom Slovenije in Telemacha, na spletni povezavi: https://vimeo.com/event/536010.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...