Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

19. januar 2021

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 bo nižje kot v lanskem letu. S 1. januarjem 2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša nižje stroške in administrativne razbremenitve. Znatna nevarnost proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič. Dr. Metka Knific Zaletelj se poslavlja z mesta direktorice Občinske uprave Občine Tržič.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 bo nižje kot lani

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije smo leto 2020 zaključili z 1,1 % deflacijo. 22. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 74/2016) določa, da se v primeru, ko Občinski svet Občine Tržič ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja. To pomeni, da bo odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 za 1,1 % nižja, kot je bila v letu 2020.

Zakon o finančni razbremenitvi občin prinaša nižje stroške in administrativne razbremenitve tudi Občini Tržič

S 1. januarjem 2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je občinam, po dolgoletnih prizadevanjih, prinesel nižje stroške kot tudi administrativne razbremenitve.

ZFRO je spremembe prinesel na več vsebinskih področij, med drugim tudi na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki spreminja zavezanca za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, po katerih so zavarovani »državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje« in »otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje«. Z letošnjim letom se za navedene zavarovance uvaja neposredno plačilo prispevkov države Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Občina Tržič je v letu 2020 krila prispevke navedenih zavarovanj v višini 92.598,61 EUR. Število občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, se je mesečno gibalo od 196 do 220.

Znatna nevarnost proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič

Služba za varstvo pred snežnimi plazovi (SVSP) Zelenica – Tržič sporoča, da je splošna nevarnost proženja snežnih plazov na območju Občine Tržič ZNATNA, 3. stopnje po petstopenjski evropski lestvici. Pod 1400 metri je ZMERNA.
Nad 1600 metri oz. v grapah in zavetrnih lega je še vedno veliko napihanega snega. Tam je ta sneg mehak. Na teh delih je veliko klož in že z dodatno majhno obremenitvijo napihanega snega oz. snežne odeje lahko sprožimo snežni plaz. Drugod so območja spihana do trde snežne podlage. Na teh delih so plasti v snežni odeji dobro sprejete in povezane. Lokalno, v grapah in zavetrnih legah je lahko nevarnost proženja snežnih plazov večja. Na prisojnih pobočjih z naklonino nad 30°, predvsem z nižjo nadmorsko višino, sončno obsevanje vpliva na snežno odejo. Tukaj moramo biti pazljivi pri hoji pod temi pobočji, saj je še vedno možnost, da se spontano sprožijo talni plazovi. Zadržujmo se na območjih s stabilno snežno odejo. V grapah in zavetrnih legah je še vedno veliko napihanega snega. Na delih je smuka odlična.

Servisna cesta do Doma na Zelenici je zaprta.

Dr. Metka Knific Zaletelj se poslavlja z mesta direktorice Občinske uprave Občine Tržič

S 1. februarjem 2021 se z mesta direktorice Občinske uprave Občine Tržič poslavlja dr. Metka Knific Zaletelj, ki se odpravlja novim izzivom na proti. »Lepo je bilo delati v prijaznem, prijetnem in ustvarjalnem vzdušju, ko smo se veselili uspehov, se zabavali in velikokrat smejali kar tako, ker smo bili resnično dobra ekipa in smo lahko premikali stvari, ki so se včasih zdele nepredstavljive. Za vso podporo sem izredno hvaležna županu, za sodelovanje in znanja, ki jih je prenašal tudi name. Velikokrat je verjel v delo, ki sem ga opravljala, in mi dal priložnost prenašanja izkušenj in veščin na vse zaposlene. Odhajam novim zmagam naproti in reševati nove težave, ki se jih zelo veselim,« je zapisala dr. Metka Knific Zaletelj, ki ji želimo veliko uspeha in zadovoljstva na novem delovnem mestu.

Naloge vršilca dolžnosti direktorja Občinske uprave Občine Tržič bo prevzel Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...