Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja

3. februar 2021

Objavljeno Javno naročilo gradbenih del za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE – OBČINA TRŽIČ. Za sofinanciranje športnih programov Občina Tržič letos namenja dobrih 200 tisočakov. Podpisana pogodba za nakup novega gasilskega vozila za PGD Brezje pri Tržiču in prenovljena infrastruktura na Poti treh zvonov.

Objavljeno Javno naročilo gradbenih del za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE – OBČINA TRŽIČ

Na spletni strani Občine Tržič je objavljeno Javno naročilo gradbenih del za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Tržič«, s katerim vabimo vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo.

Osnovni namen investicijskega projekta je dogradnja obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda tako, da bo aglomeracija Tržič po zaključku projekta 98,77 % opremljena s kanalizacijo.

Investicijski projekt vključuje izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Tržič in izgradnjo ter obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, meteorne kanalizacije in obnovo cestne infrastrukture).

Med strateškimi cilji investicijskega projekta velja omeniti zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo stopnjo zaščite reke Save, usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi ter izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Projekt predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 11.758,5 metra, od tega 10.707 metrov gravitacijske kanalizacije in 1.051,5 metra tlačnega kanala in 10 črpališč; priključitev 1.560 prebivalcev in 168 PE iz dejavnosti na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tržič. Med ostalo infrastrukturo bo obnovljen vodovod v skupni dolžini 6.032 metrov in meteorna kanalizacija v skupni dolžini 3.026 metrov.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič za leto 2021

Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič za leto 2021 je v roku prispelo 20 vlog izvajalcev športnih programov, od katerih je bilo 19 vlog pravočasnih in upravičenih, ena vloga pa je prispela od neupravičenega subjekta, zato je bila s sklepom zavrnjena. Za sofinanciranje prijavljenih športnih programov bo Občina Tržič iz proračuna za leto 2021 tako razdelila namenska sredstva v predvideni višini 203.000 evrov.

Prenovljena infrastruktura na Poti treh zvonov

Idejo za najbolj zvenečo pot – Pot treh zvonov – so dobili domačini Žiganje vasi, ko so pred leti na cerkvi sv. Urha zamenjali tri zvonove. Ker se jim jih je zdelo škoda zavreči, so z njimi označili pot, ki se vije okrog Udin boršta. Po njih je pot dobila ime. Ker pa so bili cerkveni zvonovi preveliki, so pot opremili s tremi manjšimi zvonovi in znamenji, poteka pa med Sebenjami, Novaki pod Golnikom in Žiganjo vasjo. Pot je speljana po makadamskih in asfaltiranih cestah med Tržiško Bistrico in povirjem Kokrice. Gre za približno 9 km dolgo, nezahtevno pot, ki je primerna za vsakogar, tudi za družine z otroki. Na poti, ki je speljana skozi tri občine in podrobneje opisana na informacijskih tablah, se obiskovalci lahko tudi odpočijejo na klopeh ali dodatno ogrejejo na trim poligonih in telovadnih postajah.

Pot treh zvonov je od lanskega leta dalje bogatejša za devet prenovljenih informacijskih in štiriintrideset usmerjevalnih tabel. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sebenje so se uredile tudi tri vstopne točke s parkirišči v naseljih okrog Udin boršta in sicer v Žiganji vasi, Sebenjah in med Seničnim ter naseljem Novake. Naknadno se bodo na teh točkah umestili še leseni nabiralniki, kjer si bodo pohodniki lahko zagotovili tematski promocijski material.

Več informacij o Poti treh zvonov si lahko preberete na naslovu: https://www.visit-trzic.com/poti/poti-po-naravi/pot-treh-zvonov.html 

Podpisana pogodba za dobavo novega gasilskega vozila za PGD Brezje pri Tržiču

PGD Brezje v letošnjem letu praznuje 70. letnico ustanovitve in je eno od devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo znotraj Gasilske zveze Tržič. Gasilsko vozilo GVV-1 bo PGD Brezje prejelo v skladu s planom opremljanja teritorialnih gasilskih enot 2020 – 2024, ki ga je pripravila Gasilska zveza Tržič. Rok za dobavo šasije je 24. junij, za izvedbo nadgradnje pa 22. september 2021. Skupna vrednost novega vozila znaša 174.206,24 evra. Občina Tržič bo iz proračuna za leto 2021 vozilo sofinancirala v višini 70 %.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...