Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Na Občini Tržič se dogaja ...

11. april 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem in napoved dogajanja v tem tednu (9. april 2018)

Izgradnja pretovorne postaje

Občina Tržič je podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo pretovorne postaje (temelji nadstrešnice 2, žagasti zid in vozne površine) v vrednosti 302.942,55 EUR brez DDV, ki je, skladno s sprejetim OPPN, prvi del gradbenih del. Načrtujemo še montažno nadstrešnico nad zbirnim centrom (nadstrešnica 1), pretovorna postaja na spodnjem platoju (SZ del deponije) pa zajema gradnjo opornih zidov, dveh jeklenih nadstrešnic (nadstrešnica 2 in 3) ter ureditev platoja oz. voziščnih konstrukcij. Gradbeno dovoljenje za gradnjo vseh treh nadstrešnic in opornih zidov je bilo izdano novembra 2017. Gradbena dela so se pričela 4. aprila 2018 in bodo predvidoma trajala do 1. oktobra 2018, izbrani izvajalec pa je Komunala Tržič d. o. o.

Zadraški most

Pričela se je obnova dotrajanega Zadraškega mostu. Predvidena je rekonstrukcija celotne mostne konstrukcije, v sklopu projekta je predvidena tudi sanacija dotrajanega vozišča. Dela se bodo predvidoma zaključila v juniju. Vrednost gradbenih del znaša 386.000,00 EUR. V času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno preko starega železniškega mostu.

Križišče Bistrica pri Tržiču

Sočasno s pričetkom gradnje Zadraškega mostu se je začela rekonstrukcija križišča v Bistrici pri Tržiču, kjer bomo iz sedanjega  šest krakega križišča uredili sodobno krožišče. Vrednost gradbenih del je 265.521,41 EUR. Dela se bodo predvidoma zaključila v začetku maja.

Leše - Peračica

V prvi polovici aprila je predviden pričetek gradbenih del na odseku občinske kategorizirane ceste Leše  - Peračica, ki povezuje občini Tržič in Radovljica. Obstoječe dotrajano makadamsko vozišče bo dobilo asfaltno prevleko. Vrednost gradbenih del je 181.650,44 EUR. Dela se bodo predvidoma zaključila v juniju.

Športno igrišče Žiganja vas - Sebenje

Občina Tržič je v drugi polovici marca izvedla javno naročilo za investicijsko vzdrževalna dela na dostopni poti, parkirišču in infrastrukturi Športnega igrišča Žiganja vas – Sebenje z ocenjeno vrednostjo dobrih 38.000,00 EUR brez DDV. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom bo predvidoma že v naslednjem tednu. Rok za dokončanje del je 60 dni po uvedbi v delo.

Obnova tartanske podlage v Športnem parku Križe

Konec marca je župan Občine Tržič sprejel sklep o začetku postopka za obnovo tartanske podlage v Športnem parku Križe. Ocenjena vrednost investicijsko vzdrževalnih del znaša okrog 35.000 EUR brez DDV. Povabila za oddajo ponudbe so bila konec marca posredovana na naslove štirih izvajalcev. Ponudbe tako pričakujemo do 18. aprila. Načrtujemo, da bo prenova zaključena najkasneje v 60 dneh od podpisa pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

Sofinanciranje letnih programov športa

V torek, 3. aprila 2018 je bil zadnji dan za oddajo vlog v okviru razpisa za sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delavnim časom. Vloge so v roku posredovala tri športna društva.  Strokovna komisija za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa iz proračuna Občine Tržič v letu 2018, bo odpiranje in točkovanje prispelih vlog izvedla na svoji redni seji, v sredo, 11. aprila. Občina Tržič za sofinanciranje namenja 23.000,00 EUR.

Občinski prostorski načrt

Objavljeno je gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Tržič (sprememba št. 4), javno razgrnilo. Gradivo dopolnjenega osnutka bo javno razgrnjeno od 11. do 25. aprila, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič. Javna obravnava bo 23. aprila 2018 ob 16. uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje – Breg

Občina Tržič je podpisala pogodbo z izvajalcem za rekonstrukcijo javne razsvetljave na območju naselja Retnje – Breg. Rekonstrukcija javne razsvetljave bo na območju odjemnega mesta Breg pri Bistrici (OM30 JR TP), od odcepa v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas. Na obravnavanem odseku bomo v celoti obnovili kabelsko omrežje v kabelski kanalizaciji ter zamenjali vse obstoječe temelje in drogove. Izbrani izvajalec je Elektrolift storitve, servis, d. o. o.

Obisk gospodarskega ministra

V Tržič prihaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V torek, 10. aprila bo okrog 14. ure obiskal podjetje Migi, ki se ukvarja z izdelavo obutve (Kovorska cesta 74, 4290 Tržič). Minister si bo ogledal proizvodnjo, simbolično sodeloval pri delu, nato pa bo sledilo kosilo v  Firbc' oknu.

Projekt Dynamic Light

Občina Tržič je kot partner vključena v projekt Dynamic Light, ki se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. V okviru projekta bomo na območju industrijske cone Mlaka izvedli pilotno investicijo prenove javne razsvetljave. Izdelali bomo tudi dokumentacijo za izvedbo dinamične razsvetljave. V prihajajočem tednu bo na Gorenjskem potekalo srečanje partnerjev projekta iz Nemčije, Italije, Češke, Poljske in Hrvaške. Predviden je tudi obisk občine Tržič. Srečanja se bo udeležil tudi prof. dr. Thomas Römhild, strokovnjak na področju pametnega osvetljevanja. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer iz transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa. 

Uporaba plakatnih mest za zakonodajni referendum

Občina Tržič je v skladu Zakonom o volilni in referendumski kampanji objavila Pogoje za uporabo plakatnih mest za zakonodajni referendum o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT). Referendum bo izveden 13. 5. 2018.

Povezava do pogojev je na spletni strani Občine Tržič.

V tem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev in dogodkov:

  • Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v torek, 10. aprila, ob 19. uri vabi na literarni večer z Marcelom Štefančičem, z naslovom Človek za vse čase.
  • Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v sredo, 11. aprila, od 11. do 12. ure v svojih prostorih organizira individualno pomoč za uporabnike računalnika.
  • Tržiški muzej vas v četrtek, 12. aprila, ob 18. uri vabi na odprtje razstave ilustracij Janka Čadeža. 
  • Na otroškem oddelku knjižnice je vsak četrtek, s pričetkom ob 17. uri,  ura pravljic. Ta četrtek bodo v knjižnici gostovali gledališčniki KU-KUC gledališča s predstavo Karlo - najslajši korenček.
  • V četrtek, 12. aprila, ob 19.30 vabljeni v Kulturni center Tržič na koncert  Lada Leskovarja, Regine in mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Tržič.
  • PD Križe  ̶  Skupina Merkur vas vabi, da se jim pridružite na pohodu na Bistriški vintgar. Na pot se boste odpravili v soboto, 14. aprila 2018, ob 6. uri iz Križev in ob 6.30 izpred Supernove v Kranju.  Naprošajo vas, da s seboj vzamete primerno planinsko opremo in pa malico ter pijačo iz nahrbtnika. Potrebne so prehodne prijave.
  • V soboto,  14. aprila, vas od 8. do 13. ure vabimo v atrij Občine Tržič na Tržni dan. Obeta se bogata izbira domačih dobrot in rokodelskih izdelkov.
  • Igralci humoristične skupine Smeh pri Mladinskem gledališču Tržič v soboto, 14. aprila, ob 19. uri vabijo na zadnjo uprizoritev grenko - sladke komedije z naslovom Damski orkester. Vabljeni v Kulturni center Tržič. 

Več na: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...