Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Občina Tržič je praznovala občinski praznik

16. december 2022

12. decembra 1492 je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg. Dogodku v čast in spomin na ta dan praznujemo občinski praznik Občine Tržič. Za današnjo podobo mesta pa je vendarle pomemben tudi drugi privilegij, ki ga je Tržiču pred več kot 90 leti, leta 1926, podelil jugoslovanski kralj Aleksander I. Ob prazniku združitve Srbov, Hrvatov in Slovencev v skupno državo je Tržič tistega leta po kraljevem odloku namreč postal mesto. S tem je bilo priznano, da Tržič ni kak nepomemben kraj, temveč da igra vidno vlogo v državnem, gospodarskem in kulturnem življenju.

Tržič je na  Slovenskem  edini  kraj,  ki  se  lahko  pohvali  s  kar  dvema  uradnima  vladarskima povzdignitvama:  najprej  iz  vasi  v  trg  in  nato  iz  trga  v  mesto. 

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku je bila v soboto, 10. decembra, na njej pa so bila podeljena tudi občinska priznanja za leto 2022.

 Kot je v uvod v podelitev priznanj župana povedal Dušan Bodlaj, bivši podžupan, ki je začasno opravljal tudi funkcijo župana,  nam ljudje, kot so letošnji prejemniki priznanj, prinašajo sonce na nebo in srečo v srce. 

 V letu 2022 je priznanje župana že prejelo Športno društvo Podljubelj, in sicer za odlično sodelovanje, izgradnjo sankaške proge in izjemne tekmovalne uspehe. Na sobotni slavnostni akademiji pa so jih prejeli še:

  • Prostovoljno gasilsko društvo Lom pod Storžičem, za 100 let delovanja organizirane gasilske dejavnosti v Lomu pod Storžičem,
  • članice in člani Kulturnega društva Kruh, ki skrbijo za pestro kulturno dogajanje v Tržiču,
  • Zavod za varstvo pred snežnimi plazovi, za ažurno in kontinuirano obveščanje o razmerah v gorah, opozorila glede varnosti pohodnikov in drugo preventivno delo na področju ozaveščanja o varnosti v gorah,
  • Združenje šoferjev in avtomehanikov Tržič, za pomoč pri zagotavljanju varne šolske poti ob začetku šolskega leta in med trajanjem prometnih zapor na območjih šolskih poti.

 Na slavnostni akademiji je prisotne prvič kot novi župan nagovoril Peter Miklič. Ob tem je izjemnim posameznikom in skupinam v znak zahvale in vzpodbude za delo  podelil občinska priznanja in sicer štiri diplome in dve plaketi Občine Tržič.

Diplomo Občine Tržič za uspešno sodelovanje na področjih informiranja občanov, vodenja prireditev in dela na lokalni radijski postaji je prejela Maja Tekavec, ki jo kot močno kulturnico že vrsto let spremljamo na številnih odrih. Več kot 25 let je bila članica Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke, že 15 let pa opravlja vlogo moderatorke prireditev v Tržiču in bližnji okolici. Novembra 2017 je postala članica in nato oktobra 2019 odgovorna urednica občinskega glasila Tržičan. Kot odgovorna urednica se trudi, da je Tržičan pravo ogledalo občine: aktualen, privlačen, zanimiv, berljiv in estetski in je tudi pobudnica novih rubrik, ki odražajo aktualno dogajanje. Za ažurno in objektivno obveščanje o aktualnem dogajanju v občini in regiji pa skrbi tudi kot odgovorna urednica lokalne radijske postaje.

Diplomo Občine Tržič za dolgoletno vodenje Športne zveze Tržič in spodbujanje razvoja športa v občini Tržič je prejel Boris Tomazin, ki je bil predsednik Športne zveze Tržič kar 22 let. V celotnem obdobju njenega vodenja je spodbujal tako razvoj vrhunskega športa kot tudi vključevanje čim večjega števila občanov v vse oblike športno rekreativne dejavnosti.  Koordiniral je delo lokalnih športnih društev ter spodbujal njihovo združevanje v zvezo ter razvijal in krepil stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regiji in državi. Sodeloval je pri organizaciji in izvedbi občinskih tekmovanj ter koordiniral in predstavljal športno javnost v občini. Je tudi član, podpredsednik ter aktivni član izvršnega odbora Nordijskega smučarskega kluba Tržič.  

Diplomo Občine Tržič za dolgoletno, požrtvovalno in vestno delo v Krajevni skupnosti Sebenje  je iz rok župana prejel tudi Alojzij Markič, ki je kot radi rečemo, ˝deklica za vse˝. V delo Krajevne skupnosti Sebenje se je angažiral že kot organizator prvih tekov (krosa) v Žiganji vasi, bil pa je tudi pobudnik za postavitev igrišča »Pod kostanjčki«, za katerega je do nedavnega tudi redno skrbel. Prav tako je skrbel za urejenost Poti treh zvonov, sodeloval je pri postavitvi uličnih jaslic ter izdelavi velikega adventnega venca, ki krasi vaško središče Sebenj. Leta 2013 se je pridružil gledališki skupini Kulturnega društva Kruh Križe, javnosti pa se je prvič predstavil v predstavi Pretentani gospod. S svojo zanesljivostjo, vztrajnostjo, domišljijo in prijazno naklonjenostjo je sokrajanom zgled v skrbi za skupno lokalno okolje.

Diplomo Občine Tržič za večletno uspešno delo na področju dobrodelnosti in uspešno lajšanje socialnih stisk občanov občine Tržič je prejela Župnijska Karitas Tržič – Bistrica, ki je bila ustanovljena leta 2010, ko se je na pobudo takratnega župnika Jožeta Gregorčiča sestala skupina prostovoljcev, željna pomagati ljudem v stiski. V delovanje je vključenih 20 rednih članov ter 5 prostovoljcev, ki občasno pomagajo pri večjih projektih. Najpomembnejša dejavnost je deljenje prehrambenih paketov, saj letno razdelijo prek 16.000 kg hrane. V sodelovanju s Škofijsko Karitas v Ljubljani pomagajo tudi pri nabavi šolskih potrebščin in kurjave. Letos so starejšim že šestič organizirali letovanje v Veržeju. Pri pomoči ljudem v stiski prostovoljci opravijo več kot 3.000 ur letno.

Za leto 2022 sta bili na občinski akademiji podeljeni dve plaketi Občine Tržič, ki se  podeljujejo posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena ali skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Prejela sta jih:

  • Čebelarsko društvo Tržič, za 75 let neprekinjenega delovanja ter promocijo in ohranjanje  čebelarstva.

Čebelarsko društvo Tržič je bilo ustanovljeno leta 1947 in letos praznuje 75. obletnico svojega obstoja in delovanja. V svojih vrstah združuje kar 60 članov, ki na območju občine Tržič čebelarijo s približno 800 čebeljimi družinami. Pomen in odgovornost čebelarjev je oblikovanje pozitivnega odnosa javnosti in še zlasti mladih do kulture čebelarjenja in ohranjanje narave. Zato člani Čebelarskega društva Tržič že vse od svoje ustanovitve skrbijo za krepitev društvene dejavnosti, promocijo čebelarstva, uvajanje dobrih čebelarskih praks in izobraževanje čebelarjev, skozi program čebelarskih krožkov na osnovnih šolah pa svoje znanje prenašajo tudi na mlajše ter jih na ta način motivirajo za delo v čebelarstvu. Med pomembnejše dejavnosti sodijo tudi aktivnosti na področju ohranjanja in poseljenosti kmetijskih površin z avtohtono medonosno čebelo »kranjsko sivko« in ohranjanju zdravega okolja za njeno bivanje in razvoj. V zadnjih letih se veliko dejavnosti društva odvija v novem društvenem čebelnjaku s pokritim nadstreškom, ki ga je društvu uspelo zgraditi s prostovoljnim delom svojih članov ter finančno podporo Občine Tržič, pomemben delež pa so prispevale tudi tržiške gospodarske družbe in posamezniki ter

  • Radio Gorenc za 60 let informiranja in zabave na radijskih frekvencah.

Današnji Radio Gorenc se je kot Radio Tržič prvič oglasil 29. 11. 1962, uradno pa je začel delovati 1. maja 1963 z oddajanjem lokalnega programa nekaj ur dnevno. Je prva radijska postaja na Gorenjskem in ena najstarejših v Sloveniji nasploh. Ustanovljen je bil z namenom, da nacionalni radijski program dopolni s temami, povezanimi z gorenjskim okoljem. Na začetku je radio le nekajkrat na teden oddajal svoj lastni program, v preostalem času pa program Radia Slovenija. Z leti je bilo lastnega programa vse več, dokler ni Radio Gorenc začel ustvarjati lastni 24-urni program vse dni v letu.

Radio Gorenc se je v letih delovanja neločljivo umestil v gorenjski družbeni, gospodarski in tudi družabni prostor.  S svojimi oddajami ponazarja utrip družbenega in družabnega življenja v občini Tržič, podaja izobraževalne vsebine o kmetijstvu in gozdarstvu, predstavlja aktualno dogajanje v občini, ohranja aktualen stik med prebivalci lokalne skupnosti in njenimi predstavniki, predstavlja vsebine s področja obrti in podjetništva pa tudi kulture, športa, ekologije …  Hkrati pa nam Radio Gorenc lepša trenutke ob prebujanju, vožnji v službo ali šolo, pa tudi ob delu in v prostem času in je po raziskavah med najbolj poslušanimi radijskimi postajami na Gorenjskem. S frekvencami pokriva območje Gorenjske in Ljubljane z okolico, oddaja pa tudi preko interneta. S strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS in Ministrstva za kulturo RS mu je bil leta 2006 priznan status nepridobitnega radijskega programa posebnega pomena.

»Za zgled, kako in na kakšen način delovati in sodelovati, so nam lahko današnji in tudi nagrajenci v preteklih letih. Častni občani, prejemniki priznanj, ki svoje delovanje, del svojega življenja posvečajo skupnim ciljem in nesebično delujejo v dobro mesta in skupnosti. Ki pred sebe postavljajo skupnost in skupni interes. In to je tisto, kar mora voditi vse nas. Strpnost, sodelovanje, pošten in odkrit odnos,« je v svojem govoru izpostavil Peter Miklič, župan Občine Tržič in prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestital.

V kulturnem programu so sodelovali trobilni kvintet Pihalnega orkestra Tržič, Plesni klub Tržič in Plesni studio Špela.

(Slika: Občinski nagrajenci)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...