Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Občina Tržič praznovala občinski praznik - Naziv častni občan je prejel prof. dr. Ernest Petrič

14. december 2021

12. decembra 1492 je Tržič dobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg. Dogodku v čast in spomin na ta dan praznujemo občinski praznik Občine Tržič. Tako kot lanski, je bil, zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa, tudi letošnji občinski praznik drugačen od vseh prejšnjih. Župan je nagrajence posamično sprejel v veliki sejni sobi, jim podelil priznanja in se jim zahvalil za izjemno delo, ki so ga opravili. Naziv častnega občana je letos prejel prof. dr. Ernest Petrič.

»V srcu zgodbe občinskega praznika so vedno bili, so in ostanejo ljudje. Na tej akademiji smo opravili čudovito delo in imeli srečo pri nagrajencih. Iskrena zahvala in pohvala vsem dobitnikom priznanj in tudi tistim, ki so jih predlagali. Časi so resni, skupaj pa dokazujemo, da kjer je volja, je tudi pot. Da se da, da zmoremo, zato lahko Tržič tudi po zaslugi nagrajenk in nagrajencev optimistično zre v prihodnost,« je po podelitvi občinskih priznanj za leto 2021, ki smo jo tokrat lahko sinoči (nedelja, 12. december) spremljali v virtualni podobi, povedal mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Naziv častnega občana občine Tržič je kot ponosni Tržičan za svoje življenjsko delo pri razvoju demokracije in uveljavljanju Slovenije v svetu prejel prof. dr. Ernest Petrič. Tržič, rojstno mesto prof. dr. Ernesta Petriča ima v njegovem življenju posebno vlogo. Čeprav je kot diplomat in strokovnjak za mednarodna pravna vprašanja prepotoval in videl več sveta, kot je omogočeno običajnemu človeku, se rad in z veseljem spominja svojega rojstnega kraja in se vanj tudi rad vrača.

Svoje delo, znanje in razmišljanja je zapisal v preko desetih znanstvenih monografijah. Opravljal je mnogo strokovnih, političnih in vodstvenih funkcij, med drugimi je bil: poslanec skupščine Socialistične Republike Slovenije, član izvršnega sveta (vlade) Socialistične Republike Slovenije, član Ustavne komisije Republiške skupščine SRS, veleposlanik Jugoslavije v Indiji in Nepalu, predstavnik in veleposlanik Republike Slovenije v ZDA, Avstriji in Mehiki, stalni predstavnik in veleposlanik Republike Slovenije pri OZN v New Yorku in na Dunaju ter član svetov in odborov številnih domačih in mednarodnih akademskih in raziskovalnih institucij, sodnik Ustavnega sodišča RS in predsednik tega sodišča. Prof. dr. Ernest Petrič še danes opravlja funkcijo člana Svetovalnega odbora za izbiro sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča, Haag, člana Strateškega sveta pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS, svetovalca za mednarodne odnose in mednarodno pravo Predsednika RS in člana t. i. beneške komisije pri Svetu Evrope.
V svoji karieri je prejel mnoga odlikovanja in priznanja, bil je prejemnik visokih državnih odlikovanj Republike Slovenije, Združenih držav Amerike (država Kolorado), Republike Avstrije, Republike Madžarske in Kraljevine Španije, postal je častni občan Občine Bled in častni krajan krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču ter prejel tudi naziv Zaslužni profesor Nove univerze, Ljubljana.

»Marsikaj sem počel v življenju, marsikaj sem doživljal, tudi marsikatero priznanje sem dobil, ampak tole v domačem, rodnem kraju, v mojem Tržiču, je posebej pomembno. Ob številnih priznanjih, ki sem jih dobil, me je tole čustveno mogoče še najbolj vznemirilo. Čustveno to jemljem, s srcem. Dom je dom. Je en sam. Meni je bil Tržič vedno naklonjen. Ponosen sem, da sem Tržičan in vedno sem bil. Ponosen sem, da sem častni občan tega prelepega kraja. Imam občutek zadnjih nekaj let, da se ta kraj zelo postavlja na noge. Še komur sem pokazal Tržič, se mu je zdel lep. Kadar pridem sem, se spomnim kakšnih doživljajev, danes, ko mi izkazujete to čast, pa sem vam izredno hvaležen. Zbudili ste moja čustva. Lepo je biti v domačem kraju in videti, da te ljudje cenijo,« je bil po prejemu priznanja čustven prof. dr. Ernest Petrič, častni občan Občine Tržič.

Celotna izjava prof. dr. Ernesta Petriča je objavljena na povezavi:
https://www.mojaobcina.si/trzic/novice/obcinske/obcina-trzic-praznovala-obcinski-praznik---naziv-castni-obcan-je-prejel-prof-dr-ernest-petric.html 

Plaketo Občine Tržič je za dolgoletno delo na področju zdravstva in nesebično skrb za zdravje otrok prejela Hermina Dolinar Krese, dr. med. Kot pediatrinja in šolska zdravnica je vso svojo zdravniško kariero posvetila izboljšanju zdravja in omogočanju optimalnega razvoja otrok in mladostnikov v Tržiču. Njena nesebična skrb in strokovno znanje sta zaznamovala mnoge generacije Tržičanov in Tržičank, predvsem otrok, ki jim je kot izvrstna zdravnica nesebično pomagala s svojo ljubeznivostjo, srčnostjo, strokovnostjo in prijaznostjo. Z veliko mero potrpežljivosti in sočutja pa se posveča tudi njihovim staršem. Poklica, ki ga opravlja, ne jemlje kot službo, ampak kot način življenja in poslanstvo. Otrokom se popolnoma posveti, zato gredo včasih v mislih z njo tudi domov. Navdihujejo jo družina, delo, ki ga opravlja pa tudi starši, ki ji zaupajo, ter nekdanji pacienti, ki se vračajo s svojimi otroki. Moč in energijo črpa tudi iz svojega dela, saj otroci s svojo neobremenjenostjo, intenzivnim razvojem in neposrednostjo sevajo posebno energijo. Hermina Dolinar Krese nikomur ne odreče svoje pomoči in prav ta njena lastnost jo uvršča v sam vrh zdravnikov v Sloveniji, ki imajo največ vpisanih pacientov.

Župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic je plaketo Občine za strokovno, srčno in predano delo in oskrbo pacientov v času epidemije bolezni COVID-19 podelil Zdravstvenemu domu Tržič. Temeljne dejavnosti Zdravstvenega doma Tržič so zelo raznolike in omogočajo zdravstveno oskrbo in podporo občanom in občankam Tržiča na mnogih področjih. Zaposleni svoje delo opravljajo strokovno in s srcem. S pričetkom epidemije v marcu 2020 se je moral tudi Zdravstveni dom Tržič prilagoditi novemu načinu dela. Za zagotavljanje čim večje dostopnosti in optimalne oskrbe pacientov so med drugim na novo vzpostavili službo triaže, ki deluje v luči varnega, dostojnega in dostopnega vstopa v zdravstveni dom, ter uvedli dodatni telefon za naročanje receptov, vzpostavili covid ambulanto, ki zagotavlja oskrbo pacientov s sumom ali potrjeno covid infekcijo, reorganizirali celotno preventivno dejavnost zdravstvenega doma, dodali so odvzemne točke in covid ambulanto, preoblikovali patronažno službo tako, da na domu poleg novorojenčkov in starostnikov oskrbujejo tudi covid bolnike, izvajali pa so tudi cepljenje nepokretnih občanov na domu, spremenili način naročanja za laboratorij, ki je na ta način postal še bolj prijazen do uporabnikov. Okrepili so tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo in javnimi zavodi, predvsem Domom Petra Uzarja, kjer so v decembru 2020 cepili vse zainteresirane stanovalce in zaposlene, ter z namenom zagotavljanja čim bolj nemotenih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih procesov tudi s šolami in vrtcem. V imenu Zdravstvenega doma Tržič je plaketo prevzela glavna sestra mag. Karmen Česen Šivic.

Diplomo Občine Tržič je za dolgoletno požrtvovalno, aktivno in plodno humanitarno delo prejel Anže Hribar, ki je kot dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Križe izredno aktiven in dejaven tako v operativni kot tudi tekmovalni enoti društva. Kot član tekmovalne enote pod okriljem Štaba civilne zaščite Občine Tržič je v svoji dolgoletni gasilski karieri pridobil tudi pomembna znanja in izkušnje na področju medicinske prve pomoči. Anže Hribar je s pomočjo avtomatskega defibrilatorja ter s svojo odločnostjo, srčnostjo in neustrašnostjo je spomladi rešil življenje sokrajanu s srčnim zastojem.

Diplomo Občine Tržič sta za idejo in angažirano sodelovanje pri realizaciji ureditve Poti treh zvonov prejela Marko Poljanc in Pavel Jazbec. Zgodba o Poti treh zvonov se je začela leta 2011, ko je Pavel Jazbec predstavil idejo o ureditvi gozdne poti, ki so jo nekateri že takrat uporabljali kot sprehajalno pot. Naslednje leto je takratni predsednik KS Sebenje Marko Poljanc idejo predstavil Občini Tržič, ki je leta 2013 skupaj z Občino Naklo pridobila evropska sredstva za njeno realizacijo. V načrt in določitev lokacij za postavitev urbane opreme, pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč, pripravo gradiv za promocijsko gradivo sta prejemnika diplome vložila prek 300 ur prostovoljnega dela, v naslednjih letih pa sta prostovoljno skrbela tudi za košnjo, urejanje, čiščenje, vzdrževanje in nadgradnjo poti.
Diplomo Občine Tržič je za dolgoletno predano in požrtvovalno delo v Društvu invalidov Tržič prejela Marta Mesarek, ki se je v Društvo invalidov Tržič včlanila že leta 1990 in se kot poverjenica že takoj vključila tudi v delo na terenu. Zaradi svojega predanega in odgovornega dela je bila leta 2001 izvoljena za podpredsednico društva, že naslednji mandat pa je prevzela funkcijo predsednice, ki jo je predano opravljala vse do letošnjega leta. Pri svojem delu je velik poudarek namenila izboljšanju pogojev za delovanje društva in družabnemu življenju invalidov, s čimer je v društvo privabila mnogo novih članov. Za svoje prostovoljno delo je leta 2009 prejela republiško priznanje Prostovoljka leta, istega leta, ob 40. obletnici delovanja društva pa še pisno priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Priznanje župana občine Tržič z nazivom ambasador občine Tržič za vestno in predano delo, razvoj tržiškega turizma in promocijo tržiških posebnosti, zanimivosti in znamenitosti je bilo podeljeno podjetju Magnocor d.o.o., ki je lastnik glampinga Mountain Fairy Tale. S svojo prijaznostjo, ustrežljivostjo in srčnostjo goste od blizu in daleč v Tržič privabljajo od leta 2018. Poleg bivanja v šestih lesenih hiškah, svojim gostom z navdušenjem pokažejo naše mesto, zanimivosti in znamenitosti. Odlično sodelujejo s Tržiškim muzejem, Službo turizem Tržič, ponudniki kulinarike in tudi društvi. Na svojih profilih redno oglašujejo vse dogodke in prireditve v Tržiču, s svojim predanim delom pa uspešno promovirajo tudi ostale turistične ponudnike na Tržiškem.

V letošnjem letu so priznanje župana že prejeli Marinka Kenk Tomazin, Aljaž Erman, Meta Mencej, Ajda Gramc in Anton Stritih. Ob občinskem prazniku pa se jim kot dobitniki priznanja župana pridružujejo še: Glasbena šola Tržič, za preko 70 let delovanja, sodelovanja z različnimi društvi, inštitucijami in organizacijami, za povezovanje in aktivno vključevanje v družbeno okolje; Leopold Steiner, za dolgoletno vodenje športnega društva Jelendol Dolina in vneto delo v društvu ter organizacijo raznovrstnih športnih tekmovanj in prireditev; Ana Marija Hafner, za dolgoletno delo na področju šolstva, institucionalnega varstva, prostovoljstva in humanitarne dejavnosti ter za njen prispevek h kvalitetnejšemu življenju ljudi v Tržiču; župnik David Jensterle, za povezovalno vlogo in razumevanje občanov tako v občini Tržič kot tudi Naklo, za njegovo delo z mladimi in ohranjanje kulturne dediščine prejme; Gorazd Križaj, za razvoj, širitev in uspešno poslovanje podjetja Intec MKD ter pogumno odločitev v resnih časih za gradnjo nove tovarne v Tržiču in Anton Meglič, za prostovoljno delo v vseh vejah družbenega življenja v Lomu pod Storžičem.

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...