Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Podpisana pogodba za drugi največji projekt v zgodovini občine Tržič

25. avgust 2021

Dograditev manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Tržič

Občina Tržič bo septembra letos začela z izvedbo strateškega projekta, in sicer izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 11.758,5 metrov, od tega 10.707 metrov gravitacijske kanalizacije in 1.051,5 metrov tlačnega kanala ter 10 črpališč. Občini Tržič je uspelo pridobiti več kot 2,9 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Danes sta pogodbo pred pričetkom del podpisala mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko d.o.o.

Podpisnika pogodbe pričakujeta, da bodo prvi stroji na terenu zabrneli že čez dober mesec dni, projekt pa bo zaključen v roku dveh let.

»Z dokončanjem projekta bo tržiško okolje čistejše, življenje občanov pa boljše. Dvanajst kilometrov novih kanalizacijskih sistemov, šest kilometrov vodovoda, pet kilometrov novih cest in pločnikov govori samo zase. Projekt bo imel direkten učinek na dva tisoč ljudi, ki jih na novo priključujemo na sistem v centralni aglomeraciji, posredni učinek pa na 15.000 občank in občanov,« je na novinarski konferenci povedal mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič, ki ni skrival zadovoljstva ob podpisu pogodbe. »Zaupanje v podjetje Riko in njegove podizvajalce je veliko. Prepričan sem, da bomo zmogli in projekt realizirali po načrtih. Številke so visoke. Kot dobri gospodarji smo nekaj privarčevali, tako da se v prvem letu ne bo potrebno zadolževati, v naslednjih dveh letih pa si bomo pomagali z najemom kredita. Za en evo kredita bomo uspeli pridobiti dva evra iz Bruslja. 22 gradbenih dovoljenj, 34 odsekov, šest direktno vključenih krajevnih skupnosti, dve naporni leti. Na koncu pa veliko zadovoljstvo. Tržič je in ostane čisto mesto, v katerem se varno in dobro živi,« je sklenil župan, mag. Borut Sajovic.

Tržič je z vodo izjemno bogata občina, v kateri pijemo eno najboljših gorenjskih voda. O vodah veliko govorimo in razpravljamo, še bolje pa je, če se problematike lotimo s konkretnimi dejanji, ki imajo za življenje dobre vplive.
»Pričakujem, da bomo pri ljudeh naleteli na razumevanje,« pravi Janez Škrabec, direktor podjetja Riko d.o.o, ki si prizadeva za trajnostni razvoj. Pomen projekta vidi v skrbi za čim večjo kvaliteto življenja v Evropi. »Ta Evropa mora biti še naprej tako privlačna za cel svet, to pa bomo zagotovo dosegli z zeleno transformacijo. Ta projekt je povsem v sozvočju z zeleno agendo, ki bo omogočil, da bodo naše vode čistejše, da bo naše življenje čimbolj zdravo,« pravi Škrabec in poudarja, da smo največ te zelene transformacije v minulih desetih letih uresničili s pomočjo kohezijskih sredstev Evrope. »Naše reke so čistejše, kopalci se vračajo, pijemo vodo iz pipe, zagotovo pa je potrebo še marsikaj postoriti. Predvsem vprašanje odpadnih voda, blata, odpadkov, je velik izziv za prihodnost

Z izpeljavo te operacije se bodo zmanjšale emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, dosežena bo višja stopnja zaščite porečja Save in izboljšalo se bo stanje komunalne infrastrukture.

Prvi del operacije, načrtovanje, pridobivanje soglasij in dovoljenj ter ustreznega financiranja je potekal več let.

Občina Tržič je med leti 2017 in 2020 pridobila 22 gradbenih dovoljenj in oddala vlogo za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. Maja 2021 je Občina Tržič prejela Odločitev o podpori, avgusta pa Sklep o Sofinanciranju operacije iz Kohezijskega sklada.

Namen investicije, za katero se pogovorno uporablja okrajšava DRR2, je dograditev manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju aglomeracije Tržič, ki spada med območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 10.000 populacijskih enot (PE). Po zaključku operacije bo v aglomeraciji Tržič dosežena 98,77% priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Tržič.

Strateški cilji operacije so zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višja stopnja zaščite porečja Save, usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi, izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Operativni cilji pa izgradnja kanalizacijskega omrežja: v skupni dolžini 11.758,5 metrov, od tega 10.707 metrov gravitacijske kanalizacije in 1.051,5 metrov tlačnega kanala in 10 črpališč, priključitev 1.560 prebivalcev in 168 PE iz dejavnosti na sistem odvajanja in čiščenja voda v občini Tržič, obnova ostale infrastrukture, in sicer vodovoda v skupni dolžini 6.032 metrov ter meteorne kanalizacije v skupni dolžini 3.026 metrov.

Dela se bo izvajalo na 33 odsekih v občini med septembrom 2021 in decembrom 2023. Začetek del na posameznih odsekih bo dogovorjen z izvajalcem del po potrditvi terminskega plana.

Operacijo delno sofinancira EU iz Kohezijskega sklada v višini 2.463.609,17 EUR, državni proračun pa v višini 434.754,56 EUR. Preostanek sredstev bo zagotovila Občina Tržič iz proračuna.

Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških del je sklenjena pogodba v višini 6.933.699,94 evra (5.683.360,61 evra brez DDV). Skupna vrednost operacije, z načrtovalnimi deli, projektiranjem, nadzorom, obveščanjem javnosti ter drugimi stroški pa je več kot 8 milijonov EUR.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...