Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj Občine Tržič za leto 2018

9. avgust 2018

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Tržič.

Tudi letos bo Občina Tržič na proslavi ob občinskem prazniku v mesecu decembru 2018 podelila priznanja Občine Tržič. V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) so priznanja Občine Tržič: naziv častni občan Občine Tržič, plaketa Občine Tržič in diploma Občine Tržič.

Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posamezniku, ki s svojim življenjskim delom, vrhunskim dosežkom ali dolgoročnimi rezultati vidno prispeva k razvoju in ugledu Občine Tržič, k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov ali s svojimi dosežki na različnih področjih gospodarskega ali družbenega življenja pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.

Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje: 

– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega  pomena,
– skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli eno posamično plaketo in eno kolektivno plaketo.

Diplome Občine Tržič se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.

Vsako leto se praviloma podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.

Naziv častnega občana Občine Tržič se isti osebi lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve. Priznanja po tem odloku se med seboj ne izključujejo.

Predlog za podelitev priznanj Občine Tržič mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati: 
– naziv in podpis predlagatelja ali seznam imen in priimkov s podpisi skupine posameznikov, 
– podatke o predlaganem prejemniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, 
– pisno soglasje predlaganega prejemnika in v primeru, da je kandidat fizična oseba še ustrezno soglasje za uporabo osebnih podatkov, 
– podatke o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je predlagatelj pravna oseba še kontaktno osebo, 
– vrsto priznanja, 
– obširnejšo obrazložitev predloga z navedbo ključnih razlogov ter vseh pomembnih podatkov in dejstev pomembnih za podelitev priznanja. 

K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo predlog.

Vabimo vas, da do 1.10.2018 posredujete svoje popolne predloge za prejemnike priznanj Občine Tržič za leto 2018 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom “Predlog za podelitev priznanja Občine Tržič 2018 – ne odpiraj!” Če je predlog poslan po pošti, se šteje, da je pravočasen, če je oddan na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Številka: 032-3/2014
Datum:  10.8.2018

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Andreja Potočnik, l.r.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...