Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

7. februar 2024

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode

Direkcija RS za vode obvešča vse lastnike ali druge posestnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (v Občini Tržič so to vsi, razen Tržiške Bistrice), da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami in dopolnitvami) dolžni sami

  • zagotavljati košnjo,
  • odstranjevati prekomerno (odvečno) zarast na bregovih,
  • odstranjevati plavje (organski in drugi plavajoči predmeti), odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pri izvedbi navedenih del na priobalnih (in vodnih) zemljiščih ob vodotokih 2. reda je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:

- zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, podrte, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča;

- popolno ogoljevanje brežin (odstranitev celotnega sloja grmovne in drevesne vegetacije) ni dopustno, prav tako je potrebno ohranjati morebitna zdrava večja drevesa od vodotokih, ki ne ogrožajo stabilnosti ali pretočnih razmer vodotoka;

- odstranjeno zarast, plavje, odpadke in druge opuščene in odvržene predmete ali snovi je potrebno odstraniti na način, ki nima škodljivega vpliva na naravno stanje vodotoka in naravo;

- odlaganje materiala v struge, na brežine, v priobalni pas vodotoka, ki znaša 5,0 m od zgornjega roba brežine vodotoka, na poplavne, razlivne ali erozijsko ogrožene površine ni dopustno;

- zagotoviti je potrebno redno odstranjevanje plavja, odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča,

- o morebitnem odlaganju odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov tretjih oseb, je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč in s ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču, ni dopustno:

  • odlaganje zelenega odpada, vejevja, lesne mase, sečnih ostankov oziroma deponiranje hlodovine ali lesa na vodnem in priobalnem zemljišču;
  • postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, niti v smislu začasnih deponij.

Pozor. Zakon o divjadi in lovstvu v 33. členu določa, da je v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih bregovih in čiščenje odvodnih kanalov.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...