Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Praznik občine Tržič letos brez slavnostne akademije, a s prisrčno podelitvijo priznanj najzaslužnejšim

14. december 2020

12. december je pomemben datum v zgodovini Tržiča, saj je leta 1492 dobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg. Dogodku v čast in spomin na ta dan praznujemo občinski praznik Občine Tržič. Letošnji je iz znanih razlogov povsem drugačen od vseh prejšnjih. A vendar posebej veličasten za peščico izbrancev, saj praznik občine izkoriščamo zato, da se lahko zaslužnim posameznikom za njihovo delo, prizadevanje, razvoj kraja zahvalimo na poseben način in jim podelimo občinska priznanja. Naziv častne občanke je letos prejela Zvonka Pretnar. Podelitev občinskih priznanj si lahko ogledate v soboto, 12. decembra 2020, ob 20. uri na Tržič TV, ki je viden v shemah operaterjev T2, Telekom Slovenije in Telemacha.

V veliki sejni sobi Občine Tržič je župan, mag. Borut Sajovic, ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, sprejel letošnje prejemnike občinskih priznanj in se jim zahvalil za njihov prispevek k složnemu razvoju mesta, s katerim dopolnjujejo celotno sliko uspešnega in delovnega Tržiča. »Od leta 1492 je preteklo že precej Tržiške Bistrice in Mošenika, vedno pa se je v teh več kot 500 letih izkazalo, da so ključni za zgodbo o uspehu, za dejanja, vedno ljudje. Za nami je zelo uspešno leto, ki ga je v največji meri zaznamovala uspešna sanacija po ujmi v letu 2018. Gre za eno najuspešnejših sanacij tudi v slovenskem merilu, kajti ni jih veliko, ki so do popolnosti končane v dveh letih. Zgrajenih je več kot pet kilometrov novih cest, šest povsem novih mostov, dodatne površine za pešce, turiste, obiskovalce, oporni zidovi. Podljubeljska, Jelendolska in Lomska dolina so lepše kot prej, ljudem prijaznejše. V sanacijo je vloženih več kot pet milijonov evrov sredstev«, je v uvodu povedal mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič, ki letos spet šteje več kot 15.000 prebivalcev. »Zadovoljen sem, da smo v 34 krajih in vaseh, v trinajstih krajevnih skupnostih, poleg ujme, skoraj povsod uspeli postoriti vsaj nekaj. Tisto, kar gre v zgodovino in je rezultat trajnejšega značaja, pa je sanacija v BPT, razdeljena v dva dela. Prvi je mestni park z rekreacijsko površino, drugi pa odstranitev stavb, nova cesta in komunalna infrastruktura,« našteva župan in med dosežki letošnjega leta izpostavi še že sprejeti dve letni proračun občine, za leti 2021 in 2022. »V občinskem svetu ni bilo nikogar, ki bi temu nasprotoval, kar je prvič, odkar vodim občino. Ob tem, ko drug drugega spoštujemo, se držimo vsebine in ne politike, nedosegljivih ciljev ni,« je svoj nagovor optimistično sklenil mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič, potem pa nagrajencem podelil priznanja občine.

Naziv častne občanke občine Tržič za dolgoletni in dolgoročni prispevek k živosti, razvoju in napredku tržiškega prostora je podelil Zvonki Pretnar, ki s svojim delovanjem v lokalni skupnosti pušča trajni pečat na številnih družbenih področjih. V zadnjih dvanajstih letih je Zvonka Pretnar dejavna na področju organizacije življenja in pomoči starejšim občanom v Društvu upokojencev Tržič. S Knjižnico dr. Toneta Pretnarja organizira projekt Besedarije, v sodelovanju z OŠ Bistrica nadaljuje projekt računalniškega opismenjevanja starejših, je pobudnica in idejni vodja pogovornih večerov v Kurnikovi hiši Dediščina v hiši dediščine. Z Združenjem šoferjev in avtomehanikov organizira tečaje varne vožnje za starejše in sodeluje v Pešbusu, ki zagotavlja varno pot otrok v šolo ter z Občino Tržič organizira projekt Prostofer. S Tržiškim muzejem, Lions klubom Bled Golf in Rotary klubom Tržič Naklo obdaruje socialno ogrožene starejše. Aktivna je tudi kot predsednica sveta v Domu Petra Uzarja. Doslej je za svoje delo prejela več priznanj, Kurnikovo priznanje in priznanje župana Občine Tržič, postala je tudi častna članica Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. »Vesela in počaščena sem, da ste me uvrstili med tiste občanke in občane, ki jih izredno cenim. To priznanje kaže tudi na dve prijetni presenečenji zame. Prvo je to, da so me predlagali ljudje, ki so na svojih področjih zelo uspešni. Drugo pa, da so bili za to moje priznanje soglasni vsi svetniki, ne glede na to, iz katerih strank in list prihajajo. Moram se zahvaliti svojim sodelavcem, ki so bili v različnih obdobjih in na različnih področjih zelo dejavni in ustvarjalni ter so mi pomagali oblikovati tak uspešen mozaik, ki se kaže v tem priznanju,« je po prejemu naziva častna občanka povedala Zvonka Pretnar.

Plaketo Občine Tržič za dolgoletno delo na področju gasilstva in doprinos k uspešno in strokovno izvedenima intervencijama na Hudem in v Potarjah je iz županovih rok prejel Uroš Bodlaj, ki je v gasilske vrste PGD Križe stopil že kot 11 letni deček. Zaradi njegovega vestnega in strokovnega znanja so ga člani PGD Križe leta 2013 izvolili za poveljnika. V letu 2018 je pridobil čin višji gasilski častnik. Letos je ob odsotnosti poveljnika GZ Tržič prevzel vodenje dveh velikih intervencij ob požaru gospodarskega in stanovanjskega objekta na Hudem ter požaru gospodarskega objekta v Potarjah. »Čeprav je na njej zapisano moje ime, je to skupinska plaketa in zasluga vseh tistih, ki so sodelovali v obeh velikih intervencijah. Vodja intervencije ima lahko še boljšo opremo, če pa nima za seboj operativnih gasilcev, ki so usposobljeni in te poslušajo, je vodja brezpredmeten. Hvala vsem gasilkam in gasilcem, ki dajete svoj prosti čas za to, da pomagate drugim,« je povedal Uroš Bodlaj.

Plaketo Občine Tržič za požrtvovalno in nesebično delo ter doprinos k uspešnemu razvoju gasilstva v občini Tržič je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču. V društvu, čigar jedro predstavlja operativna enota, v kateri deluje 30 gasilk in gasilcev, velik poudarek dajejo tudi delu z mladimi, ki pod vodstvom usposobljenih mentorjev spoznavajo delo gasilcev, se učijo gasilskih veščin in sodelujejo na tekmovanjih. Pomembno mesto in vlogo pa imajo tudi veterani, ki svoje znanje in izkušnje uspešno prenašajo na mlajše člane. Člani in članice, ki svoje delo opravljajo z velikim čutom odgovornosti in solidarnosti do sočloveka, ki potrebuje njihovo pomoč, letno opravijo do 9.000 prostovoljnih delovnih ur. »Vsi vemo, da je trenutno obdobje negotovosti, nezaupanja in strahu, zato je še toliko bolj pomembno dejstvo, da smo z ostalimi osmimi društvi, ki delujejo v sklopu Gasilske zveze Tržič našim občanom na voljo kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v tednu, celo leto. To poslanstvo bomo upravičevali tudi v prihodnje,« je po prejemu plakete povedal Luka Rener, predsednik PGD Bistrica, ki letos praznuje 90 let delovanja. Epidemija je gasilcem sicer načrte praznovanja pokvarila, kljub vsemu pa bodo jubilej obeležili z izdajo biltena, ki bo izšel še letos.

Diplomo Občine Tržič je za oživitev kulturnega življenja in prostovoljno delo v Krajevni skupnosti Kovor prejela Suzana Kokalj, ki je leta 2017 ustanovila dramsko skupino Avantura. Skupina, ki deluje v okviru Kulturnega društva Svetega Janeza Krstnika, je v zgolj nekaj letih delovanja s svojimi številnimi projekti obogatila kulturno in družabno življenje v krajevni skupnosti Kovor in s tem tudi v občini Tržič. »Zelo sem počaščena ob prejemu diplome. A brez ekipe, ki stoji za mano, se ne bi nič dogajalo. Izpostavila bi našo dramsko skupino Avantura in sestro Tjašo Kokalj, s katero si deliva vlogo vodenja skupine. To diplomo bomo vzeli kot skupinsko vzpodbudo, da še naprej delamo dobre stvari,« je bila nagrade vesela Suzana Kokalj.

Za 120 let delovanja in predano pedagoško delo je diplomo Občine Tržič prejel Vrtec Tržič. Na osmih lokacijah pod svojo streho sprejema najmlajše prebivalce občine in skrbi za njihovo varnost in vzgojo. Zavod z več kot 110 zaposlenimi sodi med največje kolektive v občini in uspeva ohranjati sloves vrtca s strokovnim in tudi srčnim kadrom. Ravnateljica Tatjana Blaži je v zahvalo, ki jo je v njenem imenu prebrala Mojca Lužnik med drugim zapisala: »Trudimo se za dobro počutje in zaupanje otrok, njihovih staršev in skrbnikov. Naši predhodniki so postavili močne temelje Vrtca Tržič, v današnjem času pa skušamo pripraviti otroke na življenje v nepredvidljivem in spreminjajočem svetu. To je naše poslanstvo in ne služba.«

Priznanje župana Občine Tržič z nazivom ambasador Občine Tržič je bilo za raziskovanje, ohranjanje in populariziranje tržiške etnološke dediščine in njeno ustrezno predstavljanje širom Slovenije podeljeno dr. Bojanu Knificu. V Sloveniji je vodilni etnolog na področju raziskovanj oblačilne in obutvene kulture, nedvomno najboljši poznavalec tržiške dediščine, avtor osemnajstih samostojnih knjig, ki strokovno ali znanstveno obravnavajo specialna področja etnologije in kulturne antropologije, pisec prek dvesto znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov s področja etnologije ter urednik več deset monografskih in periodičnih publikacij s področja etnologije. Podrobno se posveča raziskovanju, ohranjanju in populariziranju tržiške dediščine. Napisal je več kot deset odličnih knjig, v katerih obravnava etnološko dediščino Tržiča, med njimi je več znanstvenih monografij, posebno odmevne so bile o oblačilni kulturi Tržičanov, rodbini Born in o gregorjevem. »Iskreno se zahvaljujem za to ugledno priznanje. Tržič ima res veliko stvari, ki jih je mogoče raziskovati, s katerimi se je mogoče ukvarjati. Trudil se bom, da bom še naprej opravljal svoje poslanstvo, ki ga čutim. Raziskovalnih idej in možnosti, da se dediščina, s katero se ukvarjam, ohranja in prenaša v sodobnost, je še obilo. Trudim se, da bodo prihodnji rodovi imeli gradivo in da se bodo z dediščino lahko srečevali v obliki knjig, razstav ali na kakšen drug način«, pravi ambasador Občine Tržič dr. Bojan Knific.

Priznanje župana Občine Tržič so prejeli še Marija Lavtar, za dolgoletno prizadevno delo na družbenem in političnem področju v občini Tržič, Marta Markič, za hitro in učinkovito vzpostavitev mreže prostovoljcev in aktivno pomoč skupnosti z namenom zajezitve širjenja koronavirusa v Krajevni skupnosti Tržič – mesto, Alenka Golmajer Terziev, za hitro in učinkovito vzpostavitev mreže prostovoljcev in aktivno pomoč skupnosti z namenom zajezitve širjenja koronavirusa v Krajevni skupnosti Sebenje, Špela Maja Nolimal, za hitro in učinkovito vzpostavitev mreže prostovoljcev in aktivno pomoč skupnosti z namenom zajezitve širjenja koronavirusa v Krajevni skupnosti Ravne, Urban Bole, za izredno požrtvovalnost, prizadevnost in iznajdljivost v boju v epidemijo Covid-19 in Boris Horvat, za njegov prispevek k prepoznavnosti nevidne invalidnosti in vodenje podružnice Aurisa - Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko v Tržiču. Že med letom je priznanje župana prejela mentorica gasilske mladine pri PGD Križe Urška Gabor, za dolgoletno uspešno in ljubeče delo z gasilskim podmladkom.

Prizadevno in srčno delo tržiških posameznikov in organizacij je bilo prepoznano tudi izven meja Slovenije. S posebnim odlikovanjem – Zlatim častnim znakom za zasluge za Republiko Avstrijo, je bil s strani avstrijskega zveznega predsednika dr. Aleksandra Van der Bellena nagrajen Jani Žlindra, poveljnik Gasilske zveze Tržič. Za prizadevno delo na področju čezmejnega gasilskega sodelovanja mu je priznanje izročila njena ekscelenca veleposlanica Republike Avstrije v Republiki Sloveniji magistrica Elisabeth Ellison-Kramer in ob tem izrazila veselje, da se lahko v nujnih primerih zanesemo drug na drugega in da je to dober simbol za to, na kakšen način lahko oblikujemo prijateljstvo med našima deželama. »Ob tej priložnosti bi rad poudaril, da za tako uspešno sodelovanje nisem zaslužen samo jaz, ampak že naši predhodniki, ki so pred mnogimi leti začeli s tovrstnim sodelovanjem. V tem času pa tudi župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ki nas gasilce pri delu podpira in današnja generacija gasilk in gasilcev, ki pod mojim poveljstvom sodelujejo pri raznih operativnih vajah, tekmovanjih in drugih aktivnostih, ki jih organiziramo skupaj z gasilci s sosednje Koroške. To visoko priznanje je veliko čast ter hkrati potrditev, da je naša pot pravilna in da je delo nas gasilcev, ki ga opravljamo prostovoljno v dobrobit vseh ljudi na obeh straneh meje, cenjeno. Želim si, da sodelujemo na tak način še naprej in to sodelovanje nadgrajujemo,« je povedal Jani Žlindra, poveljnik Gasilske zveze Tržič, ki je priznanje posvetil svoji družini.

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo.

Podelitev občinskih priznanj si lahko ogledate
v soboto, 12. decembra 2020, ob 20. uri na Tržič TV,
ki je viden v shemah operaterjev T2, Telekom Slovenije in Telemacha, na spletni povezavi: https://vimeo.com/event/536010.

(foto: Igor Šober)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...