Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Prehod na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014

6. februar 2015

Sprememba v Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) iz leta 2013 je na novo določila, da mora organizator volilne kampanje zaradi zagotavljanja preglednosti, zakonitosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročilo o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala predložiti Agenciji za javno pravne evidence in storitve –AJPES. Pred omenjeno spremembo je zakon določal, da so organizatorji kampanj dolžni skladno z zakonom posredovati omenjena poročila Računskemu sodišču in predstavniškemu organu lokalne skupnosti v fizični obliki.

Ker so bile za izvedbo novega načina poročanja potrebne tehnične prilagoditve, je v prehodnem obdobju do končne vzpostavitve možnosti posredovanja poročil o financiranju volilne kampanje preko spletnega portala AJPES veljalo, da poročila organizatorji posredujejo še po starem.

Datum, od katerega dalje bi se po novem izvajalo poročanje, mora biti (skladno z zakonom) objavljen v Uradnem listu RS, od tega datuma dalje pa velja samo še elektronski način oddaje poročil preko spletnega portala AJPES.

Na Ministrstvu za javno upravo smo bili s strani AJPES obveščeni, da je aplikacija za elektronsko oddajanje poročil na spletnem portalu AJPES tehnično pripravljena in od 2. februarja 2015 odprta za uporabnike, zato bomo Uradnemu listu v objavo, predvidoma v petek, 6. 2. 2015, posredovali odredbo, ki določa omenjeni začetni datum.

Glede na to, da spletna aplikacija že deluje, začetni datum pošiljanja zgolj po elektronski poti pa v Uradnem listu trenutno še ni objavljen, v tem prehodnem obdobju organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 lahko sami izberejo, na kakšen način bodo posredovali poročilo, ali v fizični obliki na Računsko sodišče in predstavniškemu organu lokalne skupnosti ali pa v elektronski obliki preko spletnega portala AJPES.

Obrazci za poročanje v fizični obliki so priloga Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12018.

(vir: www.mju.gov.si)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...