Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2021

4. februar 2021

Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2021 znaša 0,052433 €.

Župan Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi četrtega odstavka 7. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. št. 81/15), izdajam naslednji

SKLEP o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2021

1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2021 znaša 0,052433 €.

2. Sklep prične veljati z objavo.

O b r a z l o ž i t e v

V Uradnem listu RS, št 81/2015 je bil objavljen Odlok občinskih taksah v Občini Tržič. S tem odlokom je določena obveznost plačevanja občinske takse v Občini Tržič za posebno rabo javnih površin v lasti Občine, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali stavb v lasti Občine.

Občinska taksa se plačuje za opravljanje dejavnosti oglaševanja, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje, postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, postavitev gradbenih odrov, ograj, kontejnerjev in za druge zadeve, če tako določa zakon (v nadaljevanju: taksni predmet).

Na podlagi 7. člena omenjenega odloka se višina občinske takse za posamezni taksni predmet izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.

Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin je -1,1 odstotna, zato se vrednost točke zniža iz 0,053016 € na 0,052433 €.

Sklep o izračunu vrednosti točke prične veljati po objavi.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...