Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Sklep vrednosti točke za občinske takse 2023

23. januar 2023

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2023

Župan Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi četrtega odstavka 7. člena Odloka o
občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. št. 81/15), izdajam naslednji

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2023

1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2023 znaša 0,060667 EUR.

2. Sklep prične veljati z dnem objave.

Obrazložitev

V Uradnem listu RS, št 81/2015 je bil objavljen Odlok občinskih taksah v Občini Tržič. S tem
odlokom je določena obveznost plačevanja občinske takse v Občini Tržič za posebno rabo javnih
površin v lasti Občine, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali stavb v
lasti Občine.

Občinska taksa se plačuje za opravljanje dejavnosti oglaševanja, prirejanje razstav in prireditev,
parkiranje, postavitev mobilnih objektov za namen prodaje, postavitev gradbenih odrov, ograj,
kontejnerjev in za druge zadeve, če tako določa zakon (v nadaljevanju: taksni predmet).

Na podlagi 7. člena omenjenega odloka se višina občinske takse za posamezni taksni predmet
izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun
občinske takse, pri čemer se upoštevajo tudi pogoji iz posamezne tarifne številke. Kot osnova za
obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan odmere.

Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno v skladu z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Letna stopnja rasti cen življenjskih
potrebščin je 10,3 odstotna, zato se vrednost točke zviša z 0,055002 EUR na 0,060667 EUR.

Sklep o izračunu vrednosti točke prične veljati po objavi.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...