Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Ugodna razvojna posojila za hitrejše dostopanje do ugodnih finančnih sredstev za rast in razvoj mladih kmetov

6. februar 2024

Sporočilo za javnost.

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je v petek, 2. februarja, v Uradnem listu številka 9/2024 objavil Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mladi, namenjen mladim kmetom. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj. Razpisanih je 5.512.500 evrov razvojnih posojil.

Finančni produkt je bil razvit na pobudo mladih kmetov, z njim pa jim bo omogočen lažji dostop do povratnih finančnih virov ne le za prevzem kmetij, temveč tudi za rast in razvoj prevzetih kmetijskih gospodarstev ter lažji prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.  Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje.

Prednosti finančnega produkta:

  • razvojno posojilo v višini od 25.001 do 1.000.000 evrov,
  • subvencionirana fiksna obrestna mera: 0,5 odstotka letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali 1,00 odstotek letno (drugi projekti),
  • kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta,
  • portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja,
  • doba vračanja najmanj 60 mesecev in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 60 mesecev in
  • brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila.

Vlogo na razpis bo možno oddati od 19. februarja 2024 do 17. maja 2024 preko aplikacije www.r-sklad.si.

Z obema finančnima produktoma - AGRO FI mikro in AGRO FI mladi, ki sta vzpostavljena v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, je MKGP odgovoril na potrebe dveh ciljnih skupin, to je majhnih kmetij in mladih kmetov, ki sta z vidika pridobivanja povratnih virov financiranja prepoznani kot najranljivejši ciljni skupini. Hkrati pa bomo s finančnimi instrumenti v kmetijstvu prispevali k doseganju specifičnih ciljev razvoja kmetijstva in podeželja na področju odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane, med katerimi so tudi spodbujanje pridelave in porabe hrane z višjo dodano vrednostjo, krepitev tržne naravnanosti in podjetništva, spodbujanje generacijske prenove in ohranitev proizvodnih zmogljivosti ter obsega kmetijskih zemljišč. 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...