Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

23. februar 2021

Pomladi se začenja energetska prenova gradu Neuhaus in Tržiškega muzeja. Občina Tržič s proračunskimi sredstvi pomaga pri ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini.

Grad Neuhaus in Tržiški muzej pred energetsko prenovo

Ministrstvo za infrastrukturo je ugodilo vlogi Občine Tržič za operacijo Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Tržič, Kamnik in Preddvor. Upravičeni stroški celotne operacije znašajo dobrih 1,6 milijona evrov. V operacijo je vključena energetska sanacija šestih objektov: GRAD NEUHAUS, TRŽIŠKI MUZEJ, DOM KULTURE KAMNIK, POLICIJSKA POSTAJA KAMNIK, OBČINSKA STAVBA OBČINE PREDDVOR IN STAVBA TURIZEM PREDDVOR.
Glede na merila ter pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, je vlagatelj upravičen do sofinanciranja do 49 % upravičenih stroškov operacije, in sicer v višini 811.357,06 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

V sklopu projekta bomo v občini Tržič energetsko sanirali grad Neuhaus. Predvidena je izolacija strehe in menjava kritine, obnova strojnih in elektro inštalacij, menjava oken in senčil, obnova in izolacija fasade stavbe z izolativnim ometom in ostala pripadajoča dela.

V Tržiškem muzeju pa je predvidena menjava in obnova zunanjega stavbnega pohištva, obnova okenskih in vratnih kamnitih portalov, sanacija vlage vzhodnega dela objekta, ureditev in sanacija RAK, ureditev fasadnega podstavka in odvodnjavanja, izolacija podstrešja, prenova elektro inštalacij in ostala pripadajoča dela. Z deli na Neuhausu pričnemo v letošnji pomladi.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2021

Občina Tržič najavlja objavo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tržič za leto 2021, ki bo predvidoma objavljen v začetku marca 2021.

Sredstva bodo namenjena za pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep št. 1), kamor sodita tudi posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Drugi ukrep predvideva pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Sredstva iz razpisa bodo namenjena tudi novim investicijam za delo v gozdu (ukrep št. 3) in podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (ukrep št. 5).

Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov, je pripravilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Posebna pozornost je posvečena gorskim in hribovskim kmetijam ter ekološkim kmetijam. Na voljo bodo tudi dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij, ki jih je Evropska komisija v okviru PRP 2014-2020 dodelila državam članicam. Sloveniji tako v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijona evrov sredstev, ki morajo biti porabljena do konca leta 2022.

Podrobnosti si preberite na https://www.gov.si/novice/2021-02-10-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-leto-2021/.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...