Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

16. november 2021

Dela na projektu DRR2 potekajo po načrtu, v Križah nov prikazovalnik hitrosti, Občina Tržič bo sofinancirala športne programe tudi v letu 2022

Dela na projektu DRR2 potekajo po načrtu

Gradbena dela v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2), s katerimi je izvajalec začel septembra letos, potekajo po načrtu. Odsek Retnje – Smuk je zaključen, v pripravi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na odseku Kriška cesta – Vetrovo so zaključena dela na cevovodu, uporabno dovoljenje za ta odsek se bo pridobivalo hkrati z odsekom Pod skalco. Prihodnji teden se bosta predvidoma, po preverjanju tesnosti kanalov in dezinfekciji obnovljenih vodovodov, že asfaltirala dva odseka in sicer Loka – polnilnica proti CČN in Retnje-spodaj. Trenutno dela potekajo na odsekih Pod skalco, na Cesti Kokrškega odreda in na Mlaki. Do sredine decembra pa naj bi z dograditvijo manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Tržič pričeli še na odsekih Na Logu, na Cesti na Hudo, na Kovorski cesti in na Loki – ICL.

Nov prikazovalnik hitrosti v Križah

Občina Tržič je bila v postopku javnega poziva za brezplačni najem prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, ki je bil objavljen na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) dne 15. 9. 2021, skupaj s še 14 občinami med 30 oddanimi prijavami izbrana za prejem prikazovalnika hitrosti. Le-ta je občini dan v enoletni najem, montiran pa je že na drog javne razsvetljave v naselju Križe, v bližini Osnovne šole Križe ter Vrtca Križe. Namestitev prikazovalnikov hitrosti se je doslej izkazala kot učinkovito sredstvo za takojšnje zmanjšanje povprečnih hitrosti. Prehitra vožnja je namreč kljub preventivnim akcijam in pogostemu opozarjanju vseh institucij, ki delujejo na področju preventive, še vedno zelo pogost vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. AVP občine že enajsto leto spodbuja k uporabi prikazovalnikov hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. Dosedanji podatki kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno, tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.

S postavitvijo že osmega prikazovalnika hitrosti v občini želimo tudi na tem območju v preventivnem smislu vplivati na voznike, da bodo še bolj upoštevali omejitve hitrosti ter jih spodbujali k odgovornejšemu in varnejšemu obnašanju v prometu ter posledično zagotoviti manj nesreč na tem območju. Eden glavnih ciljev namestitev prikazovalnika hitrosti je umiritev hitrosti ter seznanitev voznikov s hitrostjo svoje vožnje oz. primerna upočasnitev vožnje skozi naselje oz. v območju šolske poti. Programska oprema prikazovalnika nam bo omogočala tudi statistično obdelavo podatkov o številu vozil, hitrostih in podobno, kar nam bo narekovalo izvedbo ukrepov za umirjanje hitrosti ter obveščanje pristojnih organov za njihovo ukrepanje. S postavitvijo prikazovalnika bo izpolnjen še eden od pomembnejših elementov programa za varnost prometa na lokalni ravni. Prikazovalnik bo dan v upravljanje izbranemu vzdrževalcu javne razsvetljave - podjetju Elektrolift, s katerim ima Občina Tržič sklenjeno koncesijsko pogodbo.

Neprilagojena in objestna vožnja sta lahko usodni, zato vozite zmerno in odgovorno, svetuje Javna agencija RS za varnost prometa. Ob tem želi znova spomniti, da je celoten zdravstveni sistem v stanju izjemnih obremenitev, zato z odgovorno udeležbo tudi v prometu prispevajmo k umirjanju razmer. Srečno vsem udeležencem v prometu!

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Tržič za leto 2022

Na spletni strani Občine Tržič je objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini za leto 2022. Sofinanciranje Letnega programa športa v občini Tržič za prihodnje leto v okvirni višini znaša 214.000 evrov, kar je 11 tisočakov več kot lani. Na nivoju občine se bodo v letu 2022 sofinancirali programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovost in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športno rekreacijo in šport starejših.

Iz letnega programa športa se sofinancira tudi posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov, razvojne dejavnosti v športu, slabih 35 tisočakov je namenjenih delovanju športnih organizacij, dobrih 19 tisočakov pa športnim prireditvam in promociji športa.

Zadnji rok za oddajo vloge je 10. 12. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni povezavi:
https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-sportnih-programov-v-obcini-trzic-za-leto-2022.html 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...