Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

8. december 2021

Ljubezen do branja in slovenske besede v Tržiču. Gradbena dela na projektu DRR2 potekajo bolje od prvotnih načrtov. Celovita prenova v Kovorju.

Ljubezen do branja in slovenske besede je osnova za razvoj družbe znanja, povezano skupnost in višjo kulturo dialoga

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so na Ta veseli dan kulture, že peto leto zapored, podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Kozje, Lendava, Ribnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Trbovlje in Vodice.

Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na tem področju. V letošnjem letu je komisija naziv za nadaljnja tri leta potrdila 12 občinam, med njimi je tudi naša, Občina Tržič.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu med drugim povedala: »Občine, ki so pridobile naziv, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na področju kulture, kjer ima vse, kar je povezano s knjigo, posebno mesto. Z aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko raven svojih prebivalcev na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da kakovostno preživljajo čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med seboj.«
Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič: »V Tržiču se zavedamo pomena znanja za razvoj družbe in lokalne skupnosti, zato v področje pridobivanja znanja in vsesplošnega izobraževanja ves čas veliko vlagamo. Ljubezen do branja in slovenske besede je osnova za razvoj družbe znanja, povezano skupnost in višjo kulturo dialoga.«

Tržič bo kmalu še bolj okolju prijazen - gradbena dela na projektu DRR2 potekajo bolje od prvotnih načrtov

Gradbena dela v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič« (DRR2), s katerimi je izvajalec začel septembra letos, se nadaljujejo. V okviru projekta bomo na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo priklopili več kot 1.550 prebivalcev, obnovili dotrajan vodovod in prenovili številne cestne odseke. V preteklih dveh tednih se je izvedlo asfaltiranje odseka Loka -ICL ter nosilno plast asfalta na odseku Retnje - spodaj. V kolikor bodo temperaturne razmere dopuščale, se bo do novega leta izvedlo še nosilno plast asfalta na odsekih Cesta Kokrškega odreda in Mlaka -Trio. Dela se nadaljujejo na odsekih Pod Skalco, Cesta na Hudo in na Kovorski cesti. Pred novoletnim predahom se bodo dela pričela še na odseku na Logu ter na delu odseka Slograd. Izvajalec je v pripravah na začetek del na odseku Snakovška cesta, kjer bo po posodobitvi terminskega plana z deli pričel sredi januarja.

Celovita prenova v Kovorju - za večjo varnost pešcev

Z novimi infrastrukturnimi projekti izboljšujemo varnost občanov v prometu in sledimo trajnostni mobilnosti v občini Tržič. V sklopu projekta »Izgradnja hodnika za pešce v Kovorju« se je v minulih tednih zgradilo 265 metrov hodnika za pešce in saniralo vozišče v dolžini 195 metrov. Del izvedene investicije je nova meteorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanja ceste, delna sanacija voziščne konstrukcije, izvedba nove javne razsvetljave v dolžini 265 metrov, glede na konfiguracijo terena pa so bili zgrajeni tudi novi podporni in oporni zidovi v dolžini 42 metrov. Na novo sta urejena dva prehoda za pešce. Na cestišče je umeščena hitrostna ovira na prehodu za pešce in urejeno območje omejene hitrosti. Mimo Gasilskega doma v Kovorju je spremenjen prometni režim ter urejena slepa ulica s cono umirjenega prometa. Dograjeno je tudi telekomunikacijsko omrežje.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se