Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

31. januar 2022

S 1. februarjem 2022 bodo višje cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič. Potreben rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2022. Na smučišču v Grahovšah tudi to sezono veliko smučarjev.

Povišanje cen programov za predšolsko vzgojo v Občini TržičNa 25. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, ki je bila minuli četrtek, so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič. Iz proračuna Občine se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.
Vrtec predlaga povišanje cen s 1. 2. 2022 zaradi naslednjih razlogov:

  • napredovanje delavcev v plačne razrede s 1. 12. 2021,
  • dvig minimalne plače s 1. 1. 2022,
  • povečanje stroškov regresa za letni dopust v višini 1.133,34 EUR, kar predstavlja minimalno plačo, veljavno za leto 2022,
  • povečanje stroškov nadomeščanja delavcev na krajši bolniški odsotnosti in odsotnosti delavcev zaradi posledic epidemije COVID-19,
  • povečanje stroškov energije,
  • povečanje stroškov materiala in storitev,
  • pričetek izplačevanja nagrad dijakom za opravljeno praktično delo.

Izkušnje kažejo, da na ceno programov zelo pomembno vpliva tudi starostna struktura v vrtec vključenih otrok. Starši za izvajanje programov v Vrtcu Tržič v povprečju plačujejo 34 % cene programov. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni, strošek njihovega deleža prevzame država.

Trenutno so otroci razporejeni v 32 oddelkov, in sicer v 11 oddelkov v starosti 1-3 let, 13 oddelkov starosti 3-6 let ter 8 kombiniranih oddelkov in oddelkov 3-4 let. Na dan 30. 11. 2021 je bilo vključenih 541 otrok.

Predlagana cena za prvo starostno obdobje se v primerjavi z obstoječo zvišuje za 9,69 % in po novem znaša 532,00 eur, za drugo starostno obdobje se predlagana cena zvišuje za 4,45 % na 399,00 eur. Za kombinirani oddelek in oddelek 3 do 4 leta se predlagana cena zvišuje za 7,32 % na skupaj 440,00 eur.

V proračunu za leto 2022, katerega rebalans je v fazi sprejemanja, mora Občina Tržič dodatno zagotoviti 74.082,00 EUR.

Potreben rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2022

Rebalans proračuna Občine Tržič za leto 2022 je potreben predvsem zaradi spremembe časovne dinamike gradnje kanalizacije in spremljajoče infrastrukture v aglomeraciji Loka ter spremenjene časovne dinamike pri energetski sanaciji gradu Neuhaus. Pri obeh projektih namreč v letu 2021 niso bile izvedene vse načrtovane aktivnosti in te se sedaj prenašajo v leto 2022. Poleg tega z rebalansom v proračun za leto 2022 uvrščamo nove projekte in sicer: Pametni prometni sistem Gorenjske (odprt že v rebalansu proračuna za leto 2021), Eko otoki, Rane ekrana, Žive legende, Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, Zelena sprehajalna pot ter Prenova gradu Neuhaus in njegove okolice.
Med vsemi odhodki se, primerjalno s sprejetim proračunom za leto 2022, najbolj povečujejo odhodki za komunalno in cestno dejavnost in investicije, sledijo odhodki za energetsko sanacijo gradu Neuhaus, odhodki za nove EU projekte LAS Gorenjska košarica, dejavnost skupne občinske uprave, dejavnost vrtca ter razvoj turizma. Poleg povečanj, predvidevamo tudi zmanjšanja odhodkov, največ za projekt Izobraževalno in športno središče Križe (kjer je predviden časovni zamik začetka gradnje prizidka), znižujejo se odhodki za programe na področju zdravstva (ukinjamo postavko zdravstveno zavarovanje brezposelnih, ker te odhodke po zakonu o finančni razbremenitvi občin prevzema državni proračun).

SKUPNI ODHODKI se z rebalansom proračuna za leto 2022 povečujejo za dobrih 3,5 mio evra.

Na smučišču v Grahovšah vas čaka odlična smuka

Na smučišču Rot vlada pravo zimsko vzdušje. Športno društvo Lom pod Storžičem je tudi letos v Grahovšah postavilo nizkovrvno vlečnico Rot, ki so jo poskusno zagnali drugo soboto v januarju. Vlečnica, ki je za obiskovalce brezplačna, obratuje ob sobotah in nedeljah od 9. do 16. ure. Odlično obiskani so individualni smučarski tečaji, ki jih ŠD Lom pod Storžičem pripravlja v sodelovanju s KUTS Tržič, tečajniki pa prihajajo iz različnih krajev Slovenije. »Po naši oceni je na smučišču ob vikendu na dan tudi do 400 obiskovalcev. Obiskovalce naprošamo, da parkirate na parkirišču v kamnolomu ali na parkirišču pod smučiščem na pašniku! Veseli bomo prostovoljnih prispevkov namenjenih urejanju parkirišč in poti,« pravijo v ŠD Lom pod Storžičem in upajo, da bo zimska sezona trajala čim dlje.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...