Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja ...

27. marec 2018

Pregled izvedenih aktivnosti v preteklem in napoved dogajanja v tem tednu (27. marec 2018)

Rekonstrukcijska in obnovitvena dela na območje BPT in križišča Sokolnica

Na portalu javnih naročil je bilo 21. marca 2018 objavljeno naročilo gradnje krožnega križišča ob nekdanjem Sokolskem domu (Sokolnici). Gre za rekonstrukcijo obstoječega križišča v sodobno krožno križišče in ureditev dela javne poti na dostopu na območje BPT z rekonstrukcijo mostu čez industrijski kanal. Dokumentacija rekonstrukcijskih in obnovitvenih dela na območje BPT in križišča Sokolnica je obsežna, zato je objavljena na naši spletni strani: https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/dokumentacija-jn-rekonstrukcijska-in-obnovitvena-dela-na-obmocje-bpt-in-krizi.html 

Rok za vprašanja ponudnikov: 12.  4. 2018, do 9. ure.
Rok za predložitev ponudb: 19. 4. 2018, do 9. ure.
Javno odpiranje ponudb: 19. 4. 2018, ob 10. uri.

Vstopnice za Gorenjsko plažo – ugodnosti za ponudnike namestitev v občini Tržič

Občina Tržič letos za ponudnike namestitvenih kapacitet v občini Tržič nudi možnost nakupa cenejših vstopnic, in sicer: 

  • Na cene dnevnih vstopnic se ponudnikom namestitvenih kapacitet prizna 25 % popusta,
  • ob nakupu štirih sezonskih prenosnih vstopnic, pa strošek četrte vstopnice pokrije Občina Tržič. Cena sezonske prenosne vstopnice v predprodaji, to je do 31. maja 2018, znaša 90,00 EUR.

Izgradnja pretovorne postaje na deponiji Kovor

Prejšnji teden smo sklenili pogodbo s Komunalo Tržič za izgradnjo pretovorne postaje (temelji nadstrešnice 2, žagastega zida in voznih površin) na deponiji Kovor. Uvedba v delo bo v prihodnjih dneh, gradnja pa bo predvidoma trajala do 1. oktobra letos.

Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje – Breg

V četrtek, 15. marca 2018 je potekalo odpiranje ponudb za Javno naročilo “Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju naselja Retnje – Breg”. Na obravnavanem odseku od odcepa v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na križišču v naselju Žiganja vas, je predvidena obnova kabelskega omrežja v kabelski kanalizaciji ter zamenjava vseh obstoječih temeljev in drogov javne razsvetljave Dolžina celotne trase predmetnega odseka znaša približno 1.443 metrov. Začetek del je predviden aprila letos.

Tržiško pokopališče

Nadaljujejo se dela na osrednjem tržiškem pokopališču. Konstrukcija nadstreška je postavljena in izvedena meteorna kanalizacija. Predstavnice ZVKD so potrdile vzorec teraco tlaka pod nadstreškom. Pridobljen je izvedbeni načrt za postavitev dostopne rampe za prevoz invalidov in mrliškega vozička do mrliških vežic, iz platoja pred cerkvijo na plato nadstreška na pokopališču v Tržiču. Dela se bodo nadaljevala, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

PZI za gradnjo avtobusnega postajališča v Ljubelju

Občina Tržič je pripravila izvedbeni načrt (PZI) za izgradnjo avtobusnega postajališča na območju mejnega platoja Ljubelj in pridobila soglasje Direkcije za infrastrukturo. Podano je zaprosilo za mnenje Ministrstva za infrastrukturo glede upravičenosti umestitve omenjenega avtobusnega postajališča z vidika možnosti vpisa v daljinar in nadalje možnosti sofinanciranja.

Obnova Zadraškega mostu in ceste Zadraga – Žiganja vas

Izvedena je bila uvedba izbranega izvajalca v delo obnove Zadraškega mostu in ceste Zadraga – Žiganja vas. Začetek del je predviden v začetku aprila.

Zbor članov Društva upokojencev Tržič

V petek, 23. marca 2018 je v Tržiču potekal zbor članov Društva upokojencev Tržič (DU), ki bo letos obeležilo že 70. letnico uspešnega delovanja. Zbora članov DU se je udeležil tudi župan mag. Borut Sajovic, ki se je društvu zahvalil za uspešno delo in spregovoril tudi o dejavnostih in aktivnostih občine, namenjenih starejšim.

Konec preteklega leta je DU Tržič, ki ga uspešno vodi Zvonka Pretnar, štelo kar 1116 članov, pri čemer se članstvo v zadnjem obdobju še povečuje. Društvo s svojimi člani aktivno sooblikuje utrip Tržiča in uspešno deluje na številnih področjih, od obiskovanja starostnikov med člani do razprav o dolgotrajni skrbi in izhodiščih za pokojninsko reformo, humanitarnih akcij, računalniškega opismenjevanja, prometne varnosti starejših, kulturnih prireditev, literarne dejavnosti, zborovskega petja, športa, pohodništva... Po besedah predsednice je kar 400 članov dejavnih v športu, kulturi, humanitarni delavnosti, na izletih, pohodih in še kje. 31 prostovoljcev društva je v okviru projekta Starejši za starejše obiskalo 501 osebo, nudili so 286 pomoči v različnih oblikah in skupaj opravili kar 1363 prostovoljnih ur. Projekt, ki je potekal v koordinaciji ZDUS, je v lanskem letu dobil priznanje Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament. Ponosni smo na društvo, prostovoljce in člane in hvaležni za opravljeno delo. Z društvom dobro sodelujemo in tako bo tudi v prihodnje. V Zimzelenih sporočilih Društva upokojencev Tržič so zapisali: »Naše delo ne bi bilo takšno kot si ga predstavljamo, če ne bi imeli podpore Občine Tržič in župana mag. Boruta Sajovica, naj si gre za finance ali pomoč pri reševanju vsebinskih zadev«.

Pomoč na domu zaradi starosti ali invalidnosti

V občini Tržič je na voljo socialno varstvena storitev pomoči na domu, s katero poskušamo starostnikom ali invalidnim osebam v naši občini, ki se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, zagotoviti pomoč, ki jo potrebujejo pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Upravičenci lahko uporabijo do 20 ur pomoči tedensko. Obseg potrebne pomoči oceni pristojna socialna služba Doma Petra Uzarja Tržič, ki je na območju občine Tržič pogodbeni izvajalec te socialno varstvene storitve na domu, ki jo trenutno uporablja petdeset naših občanov.  

Občina Tržič storitev pomoči na domu financira v višini 70 odstotkov ekonomske cene storitve. V ta namen občina namenja 12.158,09 EUR mesečno, uporabniki sami pa skupaj prispevajo 4.877,91 EUR. Različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore na domu so potrebne in dragocene, saj upravičencem vsaj za določen čas nadomestijo potrebo po institucionalnem varstvu.

V tem tednu ne zamudite naslednjih zanimivih prireditev in dogodkov

  • V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo nocoj (torek, 27. 3.), ob 19. uri Domoznanski večer z naslovom »Bili so igralci«,
  • Glasbena šola Tržič v sredo, 28. marca, ob 18. uri vabi na javni nastop učencev glasbene šole,
  • Gledališka skupina in združena pevska zbora Kulturnega društva Kruh Križe vas v sredo, 28. marca, ob 19.45 vabijo na ogled Pasijonske igre v župnijski cerkvi v Kovorju. V četrtek ob enakem času bodo Pasijonske igre v župnijski cerkvi Križe.

Več na: https://www.trzic.si/koledar-dogodkov/ 

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...