Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Vabilo k oddaji projektnih predlogov za participativni proračun – Projekt več za Tržič

20. marec 2024

Participativni proračun Občine Tržič - Projekt več za Tržič

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občanke in občani občine. Občankam in občanom je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločajo, kateri projekti v njihovem območju so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju življenjskega okolja v občini. V proračunu Občine Tržič za leto 2024 je za participativni proračun namenjenih 130.000 EUR z DDV.

S projektom »Več za Tržič« želi Občina Tržič občanke in občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po meri občanov in občank ter hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini. Z javnim pozivom želi Občina Tržič pridobiti projektne predloge na 13 območjih občine, ki bodo v naslednji fazi izbrani na podlagi glasovanja občanov in občank.

Z namenom uresničevanja participativnega proračuna se za leto 2024 v občini Tržič oblikuje 13 območij, ki so izenačene z obsegom krajevnih skupnosti in se za vsako od njih nameni 10.000 € z DDV in sicer:

 • območje Tržič – mesto,
 • območje Ravne,
 • območje Podljubelj,
 • območje Lom pod Storžičem,
 • območje Jelendol,
 • območje Pristava,
 • območje Križe,
 • območje Senično,
 • območje Sebenje,
 • območje Kovor,
 • območje Bistrica,
 • območje Brezje
 • območje Leše.

Vabimo vse občanke in občane s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki bodo na dan 25.3.2024 dopolnili vsaj 15 let, da oddajo projektne predloge med 25.3.2024 in 15.4.2024, na obrazcih za oddajo projektnih predlogov preko spletne aplikacije »projekt več za Tržič«, po pošti na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom »Projekt več za Tržič«. Možno je tudi podajanje predlogov s pomočjo asistenta v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič preko spletne aplikacije

Obrazec za oddajo projektnega predloga po pošti bo dostopen na spletni strani www.trzic.si in v glavni pisarni Občine Tržič v času uradnih ur.

Občanom in občankam bo zagotovljena pomoč pri izpolnjevanju obrazca.

Vsa vprašanja se lahko posredujejo na elektronski naslov projektvecza@trzic.si

Projektni predlog mora ustrezati naslednjim pogojem:

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Tržič in je namenjen splošni javni uporabi,
 • dviguje kakovost bivanja na območju, na katerega se nanaša,
 • je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
 • je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Tržič,
 • je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,
 • bo izveden na območju občine,
 • ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Tržič,
 • ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
 • je finančno ovrednoten med 2.000 EUR in največ 10.000 EUR z DDV,

Pravočasno prispele predloge bo preučila strokovna komisija za participativni proračun. Preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov bo potekalo predvidoma od 15.4.2024 do 13.5. 2024.

V prvi fazi bo strokovna komisija preverjala skladnost predlogov s pogoji. Strokovna komisija za participativni proračun bo zlasti preverjala časovni, ekonomski, finančni, zakonodajni, zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti predlaganega projekta.  V primeru, da projektni predlog zahteva poseg na zasebnem zemljišču, je predlagatelj dolžan ob oddaji predloga predložiti soglasje lastnika zemljišča o brezplačni služnosti.

Predloge, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bo strokovna komisija izločila in jih objavila na spletni strani.

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali pogojem in bodo ocenjeni kot izvedljivi, bodo uvrščeni na glasovanje in bodo javno objavljeni.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...