Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

4. februar 2021

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ROČ 08 – Ročevnica-Na jasi III

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan občine Tržič s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ROČ 08 – Ročevnica-Na jasi III

I.

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ROČ 08 – Ročevnica-Na jasi III (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje DOMPLAN D.D., Bleiweisova 14, Kranj.

Območje OPPN predstavlja stavbna zemljišča na jugozahodnem delu naselja Ročevnica. Posega na zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi št. 201/1, 201/2, 202/1, 1214, 1215, 198/7 vse k.o. 2144 Bistrica v skupni površini 0,67 ha.

II.

Gradivo OPPN bo javno razgrnjeno od 5. februarja 2021 do 8. marca 2021, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, v avli pred Uradom za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/za-obcane/okolje-in-prostor/prostorsko-nacrtovanje/obcinski-prostorski-nacrt-opn.html. Javna obravnava bo organizirana 24. februarja 2021 ob 16.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Tržič.

Udeležbo na javni obravnavi je potrebno napovedati do 22. februarja 2021 na elektronski naslov: obcina@trzic.si ali na telefon 04/5971 529. Pri najavi je potrebno navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerega bomo lahko obveščali o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge izključno na razgrnjeno gradivo OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na gradivo OPPN ROČ 08«, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in Krajevne skupnosti Bistrica ter na Radiu Gorenc.

Številka: 3500-0004/2020
Datum: 3. 2. 2021

Mag. Borut Sajovic, l.r.
Župan Občine Tržič


(vsebina aktualna do: 24.2.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...