Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Občinski prostorski načrt (OPN in OPPN)

Občinski prostorski načrt (OPN)

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem so, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Vsebuje načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določa pogoje umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

Temeljni prostorski akt, ki velja za območje občine Tržič je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič uradno prečiščeno besedilo (UPB1).

Ta odlok se upošteva pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri umeščanju objektov v prostor, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora, pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi.

Spremembe in dopolnitve OPN št. 5

Spremembe in dopolnitve OPN št. 4

Spremembe in dopolnitve OPN št. 3

Spremembe in dopolnitve OPN št. 1

Popravek Odloka OPN

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič


Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, ki podrobneje opredeljuje načrtovanje prostorske ureditve na posameznih območjih in predstavlja podlago za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Grafični pregledovalnik je namenjen prikazu območij za trenutne prostorske akte OPPN.

Osnutki, sklepi in izhodišča za pripravo OPPN

Predlog OPPN

Veljavni OPPN-ji

Javne razgrnitve in javne obravnave

Stališča do pripomb na osnutke odlokov

  • ...

Lokacijske preveritve

Kontakt

Mojca Švajger; Urad za okolje in prostor; soba 107; tel.: 04 5971 529; mojca.svajger@trzic.si

Vloge

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...