Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

5. februar 2024

Za dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja POP 02 Popovo – zahod.

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199//21) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013, 74/2015) župan Občine Tržič, s tem

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja POP 02 Popovo – zahod

I.
Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja POP 02 Popovo – zahod (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d. pod številko projekta UD/495-108/18.

OPPN se vodi pod identifikacijsko številko prostorskega akta ID 1108.

Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu ob vasi Popovo in predstavlja nepozidano površino, ki je v naravi travnik, porasel z grmovjem in posameznimi drevesi. Območje OPPN obsega parcele oz. dele parcel št. 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10 in 848/11, vse v k.o. 2144-Bistrica v skupni površini okvirno 5.600 m2. Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja šestih prostostoječih stanovanjskih hiš s pripadajočimi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami.

II.
Gradivo OPPN bo javno razgrnjeno od 12. februarja 2024 do 12. marca 2024, v poslovnem času občinske uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni strani Občine Tržič https://www.trzic.si/. Javna obravnava bo organizirana 28. februar 2024 ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi občine Tržič.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge izključno na razgrnjeno gradivo OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na gradivo OPPN POP 02, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič.

IV.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in Krajevne skupnosti Leše ter na Radiu Gorenc.

Dokumenti tukaj: 1.del in 2.del

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...