Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

V občini Tržič se dogaja

18. januar 2022

Občina Tržič je 14. januarja letos pristopila k subvencioniranju e-oskrbe. Ukinjen semafor za prikaz stopnje nevarnosti na Ljubelju in postavljen informacijski portal za obiskovalce gora. Podjetniški sklad z razpisom ugodnih posojil za blažitev posledic epidemije.

Subvencioniranje e-oskrbe

Občina Tržič je 14. januarja letos pristopila k subvencioniranju e-oskrbe. Subvencioniranje e-oskrbe je za naše občane velika prednost, saj storitev omogoča, da uporabniki dalj časa samostojno in varno bivajo v domačem okolju, skrajša čakanje na pomoč, omili posledice padcev in socialno izključenost, pripomore h kasnejšim odhodom v institucionalno varstvo, zmanjša obremenitev družin v skrbi za svojce, z vsem tem pa vpliva na višjo kakovost življenja in bolj varno bivanje na domu.

E-oskrbo z dovoljenjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na našem območju ponuja Telekom Slovenije d. d. in ni vezana na druge storitve mobilne ali fiksne telefonije. Podpira jo sodobna tehnologija, nameščena na domu uporabnika, ki mu omogoča, da lahko enostavno in hitro pokliče na pomoč. Pomoč organizira usposobljeno osebje v klicnem centru, ki deluje 24 ur na dan.

Mesečni strošek naročnine za osnovni paket znaša 24,40 EUR in vključuje varovalni telefon z gumbom, mikrofonom in zvočnikom ter zapestnico z gumbom za vzpostavitev klica na pomoč na daljavo. Subvencija Občine Tržič znaša 22,00 EUR na mesec in se dodeli za obdobje 24 mesecev. Z upravičencem bo na podlagi odločbe sklenjena tripartitna pogodba o subvencioniranju storitve med uporabnikom, izvajalcem in občino.

Upravičenci do subvencije so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Tržič ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini Tržič in dejansko tudi prebivajo na območju občine Tržič ter izpolnjujejo vsaj še dva spodaj navedena pogoja:

  • so starejši od 70 let,
  • so mlajši od 70 let in imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare, skladno z izdano odločbo pristojnega organa,
  • bivajo sami ali bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih ali bivajo v širši družini, ki je preko dneva zaradi svojih obveznosti odsotna,
  • imajo težje kronične bolezni, invalidne osebe ali osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci ali skrbniki (npr. znaki demence).

Postopek za dodelitev subvencije se začne z oddajo vloge, ki je dostopna v sprejemni pisarni Občine Tržič in na spletni strani Občine Tržič (www.trzic.si). Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni Občine, pošlje po pošti, ali po elektronski pošti.

Ukinjen semafor za prikaz stopnje nevarnosti na Ljubelju in postavljen informacijski portal za obiskovalce gora

Prejšnji teden je ugasnil semafor prikaza trenutne stopnje nevarnosti snežnih plazov na območju Občine Tržič in Zelenice, ki je postavljen na Ljubelju. Semafor je deloval od 24. 1. 2013 in je bil prvi tak v Sloveniji. »Stopnjo nevarnosti smo spreminjali vsako jutru iz domače pisarne. Leta 2018 je bil posodobljen z novo elektroniko, zamenjane so bile luči. V naslednjih dneh bomo odstranili nosilno konstrukcijo semaforja. Elektroniko in pa čelne plošče bomo hranili v domačem skladišču. Namesto semaforja je po novem nameščeno ohišje s televizorjem, ki je poleg parkomata na Ljubelju. Poimenovali smo ga »Informacijski portal za obiskovalce gora«. Ohišje je izdelano iz INOX pločevine. Zaradi nizkih temperatur zraka je izolirano in ogrevano. Ohišje je tudi varovano,« so zapisali člani Službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica-Tržič in Zavoda za varstvo pred snežnimi plazovi.

Vsebine na televizorju bodo dodajali iz domače pisarne in se bodo dnevno spreminjale. Predvsem se bo spreminjala stopnja nevarnosti snežnih plazov, ki je prikazana grafično za območje Občine Tržič in pa tudi za celotno Slovenijo in Avstrijo. Na samem izhodišču se bodo pohodniki lahko seznanili s trenutnimi razmerami in nevarnostmi. Prikazane so tudi slike vremenskih kamer iz območja Zelenice.

Zadnji popravki pred zagonom prvega semaforja prikaza stopnje nevarnosti snežnih plazov na območju Zelenice

Poleg teh informacij, bodo prikazane tudi druga obvestila Občine Tržič in video vsebine Visit Tržič, Crossrisk in preventivni video vložki Policije in drugih služb. Televizor bo deloval vse dni v letu. V nočnem času se televizor samodejno izklopi. Trenutno deluje od 5. ure zjutraj do 21. ure.

Tak informacijski portal je prvi v Sloveniji in je namenjen vsem, predvsem pa ljudem, ki radi zahajajo v gore.

Podjetniški sklad z razpisom ugodnih posojil za blažitev posledic epidemije

Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za 10,8 milijona evrov sredstev za ugodna brezobrestna posojila podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Razpis je namenjen podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi epidemije. V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji pridobila namenski kredit v višini od 5000 do največ 50.000 evrov z ročnostjo od enega do petih let. Posojilo pa lahko predstavlja do 100 odstotkov virov financiranja upravičenih stroškov, so pojasnili.

Kredit je namenjen podjetjem iz dejavnosti hotelov, počitniških domov, avtokampov, taborov, potovalnih agencij, organizacij potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti, dejavnosti strežbe jedi in pijač, organizacije razstav, sejmov in srečanj, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa.

Javni razpis ima tri prijavne roke: 25. januar do 14. ure, 25. februar do 14. ure in 25. marec do 14. ure, če sredstva ne bodo prej odobrena.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...