Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN

8. april 2024

Od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024

Občina Tržič na podlagi 11., 119. in 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), Odloka o taksi za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe prostora v Občini Tržič (Ur. list RS, št. 64/18) ter 32. člena Statuta Občine Tržič (Ur. list RS, št. 19/13 in 74/15)

obvešča občane in drugo zainteresirano javnost, da bo v času od 15. 5. 2024 do 30. 6. 2024, sprejemala pobude in predloge

za spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 35/2016, 74/2016, 18/2017, 30/2017, 46/2018, 76/2019, 103/2023; v nadaljnjem besedilu: OPN Občine Tržič).

I.

Pobude in predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni.

II.

V spremembah in dopolnitvah OPN Občine Tržič bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo ter ne spreminjajo koncepta urbanističnega razvoja občine.

III.

Kot pogoj za obravnavanje pobude za spremembo osnovne ali podrobne namenske rabe prostora je vlagatelj pobude, skladno s četrtim odstavkom 120. člena Zakona o urejanju (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) dolžan plačati takso v višini 200 EUR za spremembo osnovne namenske rabe oziroma v višini 100 EUR za spremembo podrobnejše namenske rabe, kot to določa 2. člen Odloka o taksi za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe prostora v Občini Tržič (Ur. list RS, št. 64/18). Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

Če oddana pobuda predstavlja pobudo za spremembo namenske rabe in taksa ne bo plačana ob oddaji pobude, bo vlagatelj po pošti prejel poziv za plačilo takse. Če taksa ne bo plačana v navedenem roku, pobuda ne bo obravnavana. Plačilo takse ne pomeni, da bo pobuda rešena pozitivno. V primeru negativno rešene pobude se plačana taksa ne vrne.

Občina Tržič bo upoštevala tudi vse pobude, oddane v obdobju od sprejema zadnjih sprememb in dopolnitev OPN Tržič (Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (3. spremembe) (Uradni list RS, št. 76/19)) dne 28.11.2019 do 15.5.2024.

IV.

Občina se bo do pobud in predlogov oddanih v razpisnem roku opredelila in sprejemljive uvrstila v prve predlagane spremembe in dopolnitve OPN Tržič.

V.

Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Tržič posredujte preko elektronske pošte na naslov obcina@trzic.si ali preko navadne pošte na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Pobudo se lahko v času uradnih ur (v ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 14:30, v sredo od 8:00 do 16:30 in v petek od 8:00 do 12:30) odda tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič. Pobuda mora biti pripravljena na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani: https://www.trzic.si/obcina/vloge-in-obrazci/ ter v Sprejemni pisarni Občine Tržič.

VI.

To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Tržič: https://www.trzic.si/, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti ter v publikaciji Tržičan.

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...