Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Imenovanje članov v Odbore

23. december 2022

Imenovanje članov v Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Odbor za okolje in prostor, Komisijo za proračun in zaključni račun, Statutarno pravno komisijo in Nadzorni odbor Občine Tržič

Obveščamo vas, da je potrebno konstituirati stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Tržič in Nadzorni odbor Občine Tržič. Na podlagi tega vas pozivamo, da posredujete svoje predloge za imenovanje članov v naslednja stalna delovna telesa Občinskega sveta:

  • Odbor za družbene dejavnosti, 7 članov;
  • Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 5 članov;
  • Odbor za okolje in prostor, 5 članov;
  • Komisija za proračun in zaključni račun, 3 člani;
  • Statutarno pravno komisijo, 5 članov;

ter

  • Nadzorni odbor Občine Tržič, 5 članov.

Skladno z 28. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013, 74/2015) člane delovnega telesa občinskega sveta imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov na podlagi njihovega predhodnega pisnega soglasja. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu s poslovnikom občinskega sveta. Delo stalnega delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

Skladno z 41. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013, 74/2015) člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov Občine Tržič najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja ali V. stopnjo strokovne izobrazbe in vsaj 15 let izkušenj s finančno-računovodskega področja. (Prosimo, da v obrazložitvi predloga pri predlaganem kandidatu obvezno utemeljite izpolnjevanje omenjenih pogojev za imenovanje člana v nadzorni odbor.)

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede na navedeno vas prosimo, da Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredujete predloge za imenovanje članov v navedene odbore in komisije na naslov:

OBČINA TRŽIČ
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ,

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje članov v delovna telesa občinskega sveta – ne odpiraj«  oz. »Imenovanje članov nadzornega odbora – ne odpiraj«, najkasneje do 6.1.2023.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi ter obrazložitev predloga.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Drago Zalar l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

     
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...