Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj

Urad za finance, javna naročila in digitalni razvoj
Marjeta Maček vodja marjeta.macek@trzic.si  04 5971 516
Mateja Štirn   mateja.stirn@trzic.si  04 5971 517
Marjeta Kočevar   marjeta.kocevar@trzic.si  04 5971 550
Alenka Slapar   alenka.slapar@trzic.si  04 5971 519
Katarina Turk   katarina.turk@trzic.si  04 5971 553
Dominik Gruškovnjak   dominik.gruskovnjak@trzic.si   04 5971 546

Vodja Urada za finance je Marjeta Maček, mag. manag.

Urad za finance je pristojen za naslednja področja in opravlja naslednje naloge:

 • skrb za ustrezno načrtovanje, pripravo, kontrolo in izvrševanje občinskega proračuna,
 • priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
 • zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
 • finančno poslovanje, izvajanje računovodskih in knjigovodskih opravil ter drugih strokovnih opravil za potrebe proračuna občine in krajevnih skupnosti,
 • sodelovanje pri izvajanju nadzora nad porabo proračunskih sredstev,
 • zagotavljanje strokovne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju ter izvajanje nadzora nad finančnim poslovanjem, načrtovanjem in izvajanjem njihovih proračunov,
 • spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in podaja mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
 • spremljanje in analiza davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
 • priprava premoženjske bilance občine,
 • obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih, sejnin, nagrad in drugih prejemkov fizičnih oseb,
 • ureditev obveznih socialnih in drugih zavarovanj za zaposlene in druge fizične osebe,
 • vodenje postopkov javnih naročil za celotno občinsko upravo ter skrb za pripravo in vodenje dokumentacije,
 • administrativna in strokovna podpora nadzornemu odboru ter delovnim telesom občinskega telesa na področju financ,
 • skrb za zavarovanje občinskega premoženja in osnovnih sredstev,
 • skrb za pripravo aktov in popisov na področju ravnanja s premoženjem in osnovnimi sredstvi v lasti občine, vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije ter izvedba popisov,
 • usklajevanje in evidentiranje sredstev v upravljanju,
 • skrb za vzpostavitev in izvajanje sistema notranjih kontrol na področju finančnega poslovanja občine,
 • naloge s področja plačilnega prometa,
 • blagajniško poslovanje,
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada.
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...