Pojdi na glavno vsebino

Urad za splošne in pravne zadeve

Urad za splošne in pravne zadeve
dr. Jure Meglič v.d. direktor jure.meglic@trzic.si  04 5971 510
Irena Markič   irena.markic@trzic.si  04 5971 552
Metka Keršmanc    metka.kersmanc@trzic.si  04 5971 521 
Sonja Pogačnik   sonja.pogacnik@trzic.si  04 5971 510
Petra Lotrič   petra.lotric@trzic.si  04 5971 548
Mateja Nosan   mateja.nosan@trzic.si  04 5971 554
Darja Zupan   darja.zupan@trzic.si  04 5971 543
Vid Ratajc   vid.ratajc@trzic.si  04 5971 525
Tamara Lazar   tamara.lazar@trzic.si 04 5971 551

Urad za splošne zadeve vodi direktor občinske uprave, ki neposredno vodi občinsko upravo, skrbi za njeno organizacijo in delovanje ter jo nadzira.

Urad za splošne zadeve je pristojen za naslednja področja in opravlja naslednje naloge:

 • naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za omogočanje dela občinske uprave,
 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb, pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
 • izvensodne poravnave sporov,
 • zastopanje interesov občine pri sporih na sodiščih ter pri drugih državnih organih,naloge na področju kadrovskih zadev,
 • vodenje evidence prisotnosti zaposlenih in priprava podatkov za izračun plač,
 • priprava naročilnic in vodenje evidence izdanih naročilnic,
 • izdaja potnih nalogov zaposlenim za službeno pot,
 • koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine in službenih vozil,
 • koordiniranje tehnično vzdrževalnih del v prostorih občinske uprave,
 • skrb za izobraževanje javnih uslužbencev,
 • priprava in izvajanje programov javnih del in del v splošno korist,
 • naloge na področju varstva in zdravja pri delu,
 • sprejem ter priprava in odprava pošte,
 • blagajniško poslovanje,
 • naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • skrb za celoten arhiv občinske uprave ter opravljanje nalog na področju arhivske dejavnosti,
 • zagotavljanje opreme in sredstev za delo občinske uprave, občinskega sveta ter njegovih delovnih teles,
 • skrb delovanje računalniške in strojne opreme ter informacijskih sistemov,
 • vzpostavitev varnostne politike in mehanizmov za varovanje podatkov v informacijskih sistemih,
 • skrb za spletni portal občine,
 • skrb za vozni park,
 • skrb za nabavo in vodenje evidenc protokolarnih in drugih daril,
 • organizacija in koordinacija stikov z županom in direktorjem občinske uprave ter organizacija ter koordinacija njihovih poslovnih dogodkov,
 • naloge na področju civilne zaščite, pomoči in reševanja, požarnega varstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • naloge na področju integritete in preprečevanja korupcije,
 • organiziranje strokovnega, organizacijskega in administrativnega dela za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
 • naloge na področju odnosov z javnostmi in protokola,
 • naloge na področju mednarodnega sodelovanja,
 • strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • skrb za javnost podatkov,
 • administrativna in strokovna podpora delovnim telesom občinskega sveta s področja volitev in imenovanj,
 • skrb za koriščenje sredstev za delovanje svetniških skupin,
 • sodelovanje pri organizaciji občinskih prireditev, praznovanj in protokolarnih zadev,
 • skrb za medijski arhiv,
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo na področje dela urada.

ter:

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se