Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Imenovanje dveh članov v nadzorni svet podjetja Komunala Tržič d.o.o.

19. januar 2024

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/2019) v 23. členu določa, da ima podjetje nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov podjetja.

Nadzorni svet ima tri (3) člane. Vsi člani nadzornega sveta podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe  - v zvezi s temi pogoji je pozivu priložena Izjava kandidata za člana Nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Dva (2) člana, ki zastopata interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče občinski svet ustanovitelja, člana, ki zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev podjetja. V 24. členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/2019) je določeno, da so člani nadzornega sveta imenovani za dobo štirih (4) let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da posredujete predloge za imenovanje dveh članov v nadzorni svet podjetja Komunala Tržič d.o.o. na naslov

OBČINA TRŽIČ

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Trg svobode 18

4290 TRŽIČ,

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje dveh članov nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič d.o.o. – ne odpiraj«, najkasneje do 19.2.2024.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi, obrazložitev predloga ter Izjavo kandidata za člana Nadzornega sveta podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

mag. Drago Zalar,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


(vsebina aktualna do: 19.2.2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...