Pojdi na glavno vsebino

Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Tržič

14. september 2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela odstopno izjavo člana Nadzornega odbora Občine Tržič, zato je potrebno imenovati nadomestnega člana.

Številka: 032-0003/2018
Datum: 10.9.2021

LISTAM, KI SO ZASTOPANE V OBČINSKEM SVETU OBČINE TRŽIČ TER SAMOSTOJNIM SVETNIKOM IN DRUGIM

ZADEVA: Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Tržič

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela odstopno izjavo člana Nadzornega odbora Občine Tržič, zato je potrebno imenovati nadomestnega člana.

Skladno z 41. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013, 74/2015) člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov Občine Tržič.

Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja ali V. stopnjo strokovne izobrazbe in vsaj 15 let izkušenj s finančno-računovodskega področja. (Prosimo, da v obrazložitvi predloga pri predlaganem kandidatu obvezno utemeljite izpolnjevanje omenjenih pogojev za imenovanje člana v nadzorni odbor.)

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Glede na navedeno vas prosimo, da Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredujete predloge za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Tržič na naslov:

OBČINA TRŽIČ
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Trg svobode 18
4290 TRŽIČ,

v zaprti ovojnici, s pripisom »Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora – ne odpiraj«, najkasneje do 1.10.2021.

Prosimo, da predlogu obvezno priložite pisno soglasje h kandidaturi ter obrazložitev predloga.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

Andraž Žitnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


(vsebina aktualna do: 1. 10. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se