Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Javno naznanilo

31. marec 2021

Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno in športno središče Križe

Na podlagi tretjega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič s tem

Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno in športno središče Križe

I.

Občina Tržič naznanja javno razgrnitev predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno in športno središče Križe.

II.

Gradivo iz prejšnje točke skupaj z ureditveno situacijo bo javno razgrnjeno od 31. marca 2021 do 15. aprila 2021 na spletni strani Občine Tržič v zavihku Javni razpisi in objave.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@trzic.si, s pripisom: »Pripombe in predlogi na predlog sklepa IŠS Križe 2«. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebi podatki obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega predloga sklepa ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi akti Občine Tržič.

Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Tržič ter o njem obvestila dajalce predlogov in pripomb. Pripombe in predlogi ter stališča Občine Tržič bodo skupaj s predlogom sklepa posredovani v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tržič.

IV.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič.

Številka: 478-12/2021/36(209)
Datum: 30. 3. 2021

 

Mag. Borut Sajovic,
župan Občine Tržič

Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi

Ureditvena situacija

Izris


(vsebina aktualna do: 15.4.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...