Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

15. september 2022

Predmet menjave so nepremičnine katastrska občina 2141 PODLJUBELJ: parcela 938/10, v izmeri 38 m2, parcela 938/11, v izmeri 106 m2, in parcela 938/12, v izmeri 64 m2, ki se menjajo za nepremičnine katastrska občina 2141 PODLJUBELJ: parcela 324/6, v izmeri 58 m2, parcela 325/2, v izmeri 128 m2, parcela 326/11, v izmeri 18 m2, parcela 326/13, v izmeri 3 m2, in parcela 326/9, v izmeri 1 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 

  1. Predmet menjave so nepremičnine katastrska občina 2141 PODLJUBELJ: parcela 938/10, v izmeri 38 m2, parcela 938/11, v izmeri 106 m2, in parcela 938/12, v izmeri 64 m2, ki se menjajo za nepremičnine katastrska občina 2141 PODLJUBELJ: parcela 324/6, v izmeri 58 m2, parcela 325/2, v izmeri 128 m2, parcela 326/11, v izmeri 18 m2, parcela 326/13, v izmeri 3 m2, in parcela 326/9, v izmeri 1 m2.
  2. Zainteresirane osebe lahko interes izrazijo do vključno 5. 10. 2022, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe,
  3. Razlika v vrednosti nepremičnin se plača v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, v primeru doplačila s strani Občine Tržič pa v roku 30 dni od notarske overitve podpisa na pogodbi. Plačilo razlike v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
  4. Podrobnejše informacije v zvezi z menjavo je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
  5. Če bo za menjavo zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 5. 10. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...