Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

7. december 2020

Predmet menjave sta nepremičnini parc. št. 858/1 k.o. 2148 Senično, v izmeri 195 m2, in parc. št. 857/20 k.o. 2148 Senično, v izmeri 47 m2, ki se menjata za nepremičnine parc. št. 80/13 k.o. 2148 Senično, v izmeri 272 m2, parc. št. 77/2 k.o. 2148 Senično, v izmeri 3 m2, in parc. št. 76/2 k.o. 2148 Senično, v izmeri 17 m2

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

1. Predmet menjave sta nepremičnini parc. št. 858/1 k.o. 2148 Senično, v izmeri 195 m2, in parc. št. 857/20 k.o. 2148 Senično, v izmeri 47 m2, ki se menjata za nepremičnine parc. št. 80/13 k.o. 2148 Senično, v izmeri 272 m2, parc. št. 77/2 k.o. 2148 Senično, v izmeri 3 m2, in parc. št. 76/2 k.o. 2148 Senično, v izmeri 17 m2.
3. Zainteresirane osebe lahko interes izrazijo do vključno 28. 12. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe,
4. Razlika v vrednosti nepremičnin se plača v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, v primeru doplačila s strani Občine Tržič pa v roku 30 dni od notarske overitve podpisa na pogodbi. Plačilo razlike v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Podrobnejše informacije v zvezi z menjavo je mogoče v času uradnih ur dobiti na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za menjavo zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 28.12.2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...