Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

12. november 2021

Predmet menjave so nepremičnine: - katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/16, v izmeri 42 m2, - katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/17, v izmeri 102 m2, - katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/22, v izmeri 80 m2,

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

1. Predmet menjave so nepremičnine:
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/16, v izmeri 42 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/17, v izmeri 102 m2,
- katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 837/22, v izmeri 80 m2,
ki se menjajo za nepremičnino katastrska občina 2147 KRIŽE parcela 281/53, v izmeri 183 m2.
2. Zainteresirane osebe lahko interes izrazijo do vključno 2. 12. 2021, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe,
3. Razlika v vrednosti nepremičnin se plača v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, v primeru doplačila s strani Občine Tržič pa v roku 30 dni od notarske overitve podpisa na pogodbi. Plačilo razlike v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z menjavo je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za menjavo zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 2. 12. 2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...