Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

16. julij 2020

Predmet menjave je nepremičnina parc. št. 998/21 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 69 m2, ki se menja za nepremičnine parc. št. 889/12 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 188 m2, parc. št. 889/6 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 226 m2, in parc. št. 892/9 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 573 m2.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

1. Predmet menjave je nepremičnina parc. št. 998/21 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 69 m2, ki se menja za nepremičnine parc. št. 889/12 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 188 m2, parc. št. 889/6 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 226 m2, in parc. št. 892/9 k.o. 2142 Lom pod Storžičem, v izmeri 573 m2.
3. Zainteresirane osebe lahko interes izrazijo do vključno 5. 8. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe,
4. Razlika v vrednosti nepremičnin se plača v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, v primeru doplačila s strani Občine Tržič pa v roku 30 dni od notarske overitve podpisa na pogodbi. Plačilo razlike v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Podrobnejše informacije v zvezi z menjavo je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
5. Če bo za menjavo zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
6. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 5.8.2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...