Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnine

3. marec 2020

Katastrska občina 2149 ŽIGANJA VAS parcela 426/3

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnine katastrska občina 2149 ŽIGANJA VAS parcela 426/3

1. Predmet pogodbe je nepremičnina katastrska občina 2149 ŽIGANJA VAS parcela 426/3 (ID 6890090), dejanska raba po podatkih GURS: gozdno zemljišče v izmeri 1.491 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 104 m2, ki se po namenski rabi nahaja delno v območju gozdnih zemljišč (G), enota urejanja prostora SEB 06, delno pa v območju stavbnih zemljišč, posebna območja, športni centri (BC), enota urejanja prostora SEB 04. Zemljišče se prenaša na podlagi menjave za stavbno zemljišče.
2. Zainteresirane osebe lahko interes izrazijo do vključno 23. 3. 2020, tako da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
3. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04 5971 527 ali preko elektronske pošte na naslovu tomaz.ropret@trzic.si.
4. Če bo za menjavo zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
5. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do 23.3.2020)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...