Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela zemljišča v najem

22. avgust 2022

Predmet oddaje v najem je del zemljišča s parc št. 139/1 k.o. 2147-Križe

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela zemljišča v najem

  1. Predmet oddaje v najem je zemljišče v izmeri 220,00 m2, ki predstavlja del zemljišča s parc. št. 139/1 k.o. 2147-Križe (stavbno zemljišče v izmeri 679,00 m2).
  2. Zemljišče se oddaja za namen uporabe zemljišča kot vrt.
  3. Najemna pogodba se sklepa za obdobje petih (5) let.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 11. 9. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  6. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  7. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 11. 9. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...