Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji delov poslovnih prostorov v najem

8. april 2024

Predmet oddaje v najem je prostor na posameznih lokacijah za postavitev avtomatov za tople napitke in avtomatov za kosovno distribucijo.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji delov poslovnih prostorov v najem

1. Predmet oddaje v najem so deli poslovnih prostorov na posameznih lokacijah za postavitev avtomatov za tople napitke in avtomatov za kosovno distribucijo na naslednjih lokacijah:
- v I. nadstropju poslovne stavbe Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (1x avtomat za tople napitke, 1x avtomat za kosovno distribucijo in 1x koš za odpadne lončke),
- v II. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Balos 4, 4290 Tržič (1x avtomat za tople napitke, 1x avtomat za kosovno distribucijo in 1x koš za odpadne lončke),
- v Info točki Dovžanova soteska, ki se nahaja na parc. št. 889/14, k. o. 2142 Lom Pod Storžičem (1x avtomat za tople napitke in 1x koš za odpadne lončke),
- v Raziskovalno izobraževalnem središču Dolina (RIS Dolina), Dolina 22, 4290 Tržič (1x avtomat za kosovno distribucijo).

2. Najemna pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let.

3. Stroške postavitve, vzdrževanja in servisa avtomatov krije najemnik. Najemnik krije stroške izvedbe morebitnih električnih ali vodovodnih napeljav ter stroške v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja po odstranitvi avtomatov.

4. Najemnik mora ves čas trajanja najemne pogodbe zagotoviti na vseh s pogodbo dogovorjenih lokacijah ustrezne in delujoče avtomate. Najemnik brez predhodnega soglasja ne sme spreminjati niti lokacije niti vrste avtomata.

5. Najemodajalec bo za oddan prostor za avtomate najemniku obračunal mesečno najemnino, v kateri so vključeni tudi stroški porabe električne energije in vode. Plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. 

6. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
- na vseh avtomatih mora biti možno gotovinsko plačevanje ter plačevanje s ključki,
- na vseh avtomatih mora biti zagotovljeno, da bodo vračali uporabnikom preveč vplačan denarni znesek,
- redno preverjanje roka trajanja uporabe artiklov iz ponudbe avtomatov ter izločanje artiklov pred potekom roka uporabe,
- redno oskrbovanje oz. polnjenje avtomatov glede na porabo ali glede na poziv najemodajalca ali uporabnikov (minimalno 3x/teden v času poslovnega časa najemodajalca),
- v skladu s 3. odstavkom 4. člena Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/22) namesto plastičnih lončkov za enkratno uporabo zagotavljati alternativne proizvode, ki vsebujejo manj ali nič plastike, ter potrošniku oziroma uporabniku omogočiti možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi – velja za vse avtomate za tople napitke.

7. Zahteve pri avtomatih za tople napitke:
Ponudnik mora v avtomatih za tople napitke zagotavljati:
A. Kava in kavni napitki iz espresso kave
B. Kava in kavni napitki iz instant kave in/ali dodatne vrste espresso kave
C. Mlečni, kakavovi in podobni napitki
D. Čaji in podobni napitki

Ponudnik mora zagotoviti espresso kavo iz celih sveže praženih kavnih zrn, zmletih za vsako kavo posebej. Ponudnik mora zagotoviti možnost izbire toplih napitkov brez dodanega sladkorja in tudi z možnostjo uravnavanja količine sladkorja.

8. Zahteve pri avtomatih za kosovno distribucijo:
Ponudnik mora v avtomatih za kosovno distribucijo zagotavljati:
A. izvirsko vodo in/ali naravno mineralno vodo (gazirano in negazirano) – volumen 0.5 l – 0.75 l,
B. pijače brez dodanega sladkorja in brez sladil - volumen 0.5 l – 0.75 l,
C. nizkoenergijske pijače z dodanimi vitamini in minerali, brez sladil - volumen 0.5 l – 0.75 l,
D. mlečne izdelke (tekoči jogurti) - volumen 0.25 l – 0.5 l,
E. sveže sadje in zelenjava (od tega obvezno vsaj ena vrsta sadja),
F. suho sadje in oreščke,
G. sendviče (vsaj 2 vrsti) - masa sendviča 180-230 g, brez konzervansov in brez barvil,
H. slane prigrizke,
I. sladke prigrizke,

9. Z vsemi ponudniki se bodo opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Najugodnejši ponudnik, s katerim bo najemodajalec sklenil najemno pogodbo, bo izbran na podlagi najvišje ponujene cene za najem poslovnih prostorov/mesec. Ponudba mora zajemati vse lokacije, navedene v 1. točki te namere.

10. Zainteresirani ponudniki lahko izrazijo interes za najem do vključno 28. 4. 2024 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi naziv, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresiranega ponudnika. 

11. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 110 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.

12. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 28. 4. 2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...