Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji delov zemljišč v najem

22. julij 2022

Predmet oddaje v najem sta dela zemljišč s parc. št. 130/1 k.o. Križe in 130/2 k.o. Križe.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji delov zemljišč v najem

  1. Predmet oddaje v najem je zemljišče skupni izmeri 14.481 m², ki predstavlja del zemljišča parc. št. 130/1 k.o. 2147 Križe (kmetijsko zemljišče v izmeri 6.495 m² in gozdno zemljišče v izmeri 14.257 m²) ter del zemljišča parc. št. 130/2 k.o. 2147 Križe (kmetijsko zemljišče v izmeri 8.306 m² in gozdno zemljišče v izmeri 6.741 m²).
  2. Zemljišče se oddaja za namen uporabe zemljišča kot pašnik.
  3. Najemna pogodba se sklepa za obdobje petih (5) let.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem v roku 20 dni od objave namere tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek oz. naziv pravne osebe, naslov ter kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z zemljiščem je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109, na telefonski številki 04/5971518 (Lea Celar Rihtaršič) ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  6. Če bo za najem zemljišča zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Za najem zemljišča se zaračunava letna najemnina.
  7. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 11. 8. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...