Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo

25. oktober 2022

Predmet oddaje v brezplačno uporabo sta jugovzhodni del zemljišča z ID znakom parcela 2147 130/1, v izmeri približno 5.188 m², in vzhodni del zemljišča z ID znakom parcela 2147 130/2, v izmeri približno 5.567 m².

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo: 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo

 1. Predmet oddaje v brezplačno uporabo sta jugovzhodni del zemljišča z ID znakom parcela 2147 130/1, v izmeri približno 5.188 m², in vzhodni del zemljišča z ID znakom parcela 2147 130/2, v izmeri približno 5.567 m², v delih, v katerih se nahajata v območju stavbnih zemljišč, površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), EUP KRŽ 09.
 2. Dela nepremičnin se oddajata v brezplačno uporabo za namen ureditve kolesarskega parka.
 3. Pogodba o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo se sklepa za obdobje petih (5) let.
 4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za brezplačno uporabo do vključno 14. 11. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 5. Nepremičnina se v brezplačno uporabo lahko odda:
  - osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
  - nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  - socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, ali
  - mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog.
 6. Podrobnejše informacije v zvezi z nepremičninama je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za splošne in pravne zadeve, soba 209, na telefonski številki 04 5971 548 ali preko elektronske pošte na naslovu petra.lotric@trzic.si.
 7. Če bo za oddajo nepremičnin v brezplačno uporabo zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Uporabnik mora kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
 8. Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 14. 11. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...