Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

11. april 2023

Predmet oddaje v brezplačno uporabo so zemljišča parc. št. 281/1, 281/37, 281/38 in 281/56, k.o. Križe.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

 1. Predmet oddaje v brezplačno uporabo so zemljišča parc. št. 281/1, 281/37, 281/38 in 281/56, k.o. Križe.
 2. Nepremičnina se oddaja v brezplačno uporabo za namen izvajanja športnih aktivnosti - nogomet.
 3. Pogodba o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo se sklepa za obdobje petih (5) let.
 4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za brezplačno uporabo do vključno 5. 5. 2023 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 5. Nepremičnina se v brezplačno uporabo lahko odda:
  - osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
  - nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  - socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, ali
  - mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog.
 6. Podrobnejše informacije v zvezi s nepremičnino je mogoče v času uradnih ur po predhodnem dogovoru dobiti na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, soba 210, na telefonski številki 04 5971 523 ali preko elektronske pošte na naslovu drago.gorican@trzic.si.
 7. Če bo za oddajo nepremičnine v brezplačno uporabo zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Uporabnik mora kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
 8. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 19.4.2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...