Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

20. september 2022

Predmet oddaje v brezplačno uporabo je poslovni prostor v izmeri 246,38 m², ki se nahaja v pritličju stavbe št. 147, k.o. 2143 Tržič, na naslovu Pot na Zali Rovt 3, Tržič.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo 

 1. Predmet oddaje v brezplačno uporabo je poslovni prostor v izmeri 246,38 m², ki se nahaja v pritličju stavbe št. 147, k.o. 2143 Tržič, na naslovu Pot na Zali Rovt 3, Tržič.
 2. Pogodba o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo se sklepa za obdobje petih (5) let.
 3. Uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
 4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za brezplačno uporabo do vključno 10. 10. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
 5. Poslovni prostor se v brezplačno uporabo lahko odda:
  - osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
  - nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  - socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: nepridobitna pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, ali
  - mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog.
 6. Podrobnejše informacije v zvezi s poslovnim prostorom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
 7. Če bo za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla.
 8. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 10. 10. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...