Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

14. november 2022

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 16,00 m², ki se nahaja v kletnih prostorih stavbe št. 998, stoječe na parc. št. 93/18 k.o. 2143 Tržič na naslovu Šolska ulica 7, 4290 Tržič.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem 

  1. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 16,00 m², ki se nahaja v kletni etaži stavbe št. 998, stoječe na parc. št. 93/18 k.o. 2143 Tržič na naslovu Šolska ulica 7, 4290 Tržič.
  2. Poslovni prostor se odda za namen postavitve in obratovanja kogeneracijske naprave, tj. naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije – SPTE.
  3. Za najem poslovnega prostora se zaračunavajo letna najemnina, obratovalni stroški ter nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 4. 12. 2022 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 109 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  6. Če bo za najem poslovnega prostora zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  7. Podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana, ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 4. 12. 2022)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...