Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

16. december 2022

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 16,00 m², ki se nahaja v kletnih prostorih stavbe št. 998, stoječe na parc. št. 93/18 k.o. 2143 Tržič na naslovu Šolska ulica 7, 4290 Tržič.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem 

  1. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 16,00 m², ki se nahaja v kletni etaži stavbe št. 998, stoječe na parc. št. 93/18 k.o. 2143 Tržič na naslovu Šolska ulica 7, 4290 Tržič.
  2. Poslovni prostor se odda za namen postavitve in obratovanja kogeneracijske naprave, tj. naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije – SPTE.
  3. Za najem poslovnega prostora se zaračunavajo letna najemnina ter obratovalni stroški.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za najem do vključno 5. 1. 2023 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 110 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
  6. Če bo za najem poslovnega prostora zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.
  7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 5. 1. 2023)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...