Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem

28. maj 2024

Predmet oddaje v najem sta naslednja poslovna prostora: A) Poslovni prostor v izmeri 40,94 m², ki se nahaja v mansardi stavbe št. 594 k.o. 2143 Tržič, B) Poslovni prostor v izmeri 23,55 m², ki se nahaja v mansardi stavbe št. 594 k.o. 2143 Tržič.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih  prostorov v najem 

 1. Predmet oddaje v najem sta naslednja poslovna prostora:
  1. Poslovni prostor v izmeri 40,94 m², ki se nahaja v mansardi stavbe št. 594 k.o. 2143 Tržič,
  2. Poslovni prostor v izmeri 23,55 m², ki se nahaja v mansardi stavbe št. 594 k.o. 2143 Tržič.
 2. Najemna pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let.
 3. Za najem poslovnih prostorov se zaračunava mesečna najemnina in obratovalni stroški.
 4. Poslovna prostora se oddajata za opravljanje mirne dejavnosti. Občina Tržič bo za presojo pri izbiri bodočih najemnikov oz. uporabnikov prostorov upoštevala naslednje kriterije s točkovanjem:
  • organizacija registrirana s sedežem v Občini Tržič – 2 točki,
  • organizacija registrirana s sedežem izven Občine Tržič – 1 točka.
  • lokalna usmerjenost delovanja organizacije (na območju Občine Tržič) – 2 točki,
  • področje delovanja: kultura – 2 točki,
 5. Zainteresirane osebe oziroma organizacije lahko izrazijo interes za najem v roku 20 dni od objave namere tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek oziroma naziv, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe oziroma organizacije. Izjava o interesu naj vsebuje tudi opis bodoče dejavnosti, ki bi jo zainteresirana oseba oziroma organizacija opravljala v poslovnem prostoru.
 6. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom je mogoče v času uradnih ur dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 110 (Lea Celar Rihtaršič), na telefonski številki 04/5971518 ali preko elektronske pošte na naslovu lea.celar.rihtarsic@trzic.si.
 7. V kolikor bo za najem poslovnih prostorov zainteresiranih več interesentov, bo Občina Tržič točkovala prejete prijave po zgoraj zapisanih kriterijih. Občina Tržič bo za interesenta/e, ki bo zbral največ točk, dodatno presodila primernost oz. ustreznost delovanja, katero bo interesent prijavil v prijavi. V primeru nejasnosti bo Občina Tržič interesente kontaktirala po telefonu / po elektronski pošti (iz kontaktnih podatkov, navedenih v prijavi na objavljeno namero) za dodatna pojasnila v roku 5 dni po izteku roka za prijavo interesa na objavljeno namero. Občina Tržič si pridržuje pravico zavrniti vse prijave na namero, ki ne ustrezajo predvideni oz. primerni dejavnosti. Odpiranje prijav na namero bo nejavno.
 8. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

(vsebina aktualna do: 17. 6. 2024)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...