Pojdi na glavno vsebino
iskanje meni

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporabo

14. januar 2021

Predmet oddaje v brezplačno uporabo so premičnine, pridobljene v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken

Na podlagi 52. člena v zvezi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporabo

1. Predmet oddaje v brezplačno uporabo so premičnine, ki jih je Občina Tržič pridobila v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken za potrebe nadgradnje infrastrukture in ponudbe.
2. Premičnine se v brezplačno uporabo oddajajo za namen izvajanja nadaljnje programske uporabe.
3. Pogodba o oddaji premičnin v brezplačno uporabo se sklepa za obdobje petih (5) let.
4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za brezplačno uporabo do vključno 3. 2. 2021 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov obcina.trzic@trzic.si. Pisna izjava o interesu naj vsebuje tudi ime in priimek, naslov in kontaktni podatek (elektronska pošta ali telefonska številka) zainteresirane osebe.
5. Premičnine se v brezplačno uporabo lahko odda:
- osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
- nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
- socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, ali
- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njihovih nalog.
6. Podrobnejše informacije v zvezi s premičninami je mogoče v času uradnih ur po predhodnem dogovoru dobiti na Uradu za okolje in prostor, soba 208, na telefonski številki 04 5971 548 ali preko elektronske pošte na naslovu petra.lotric@trzic.si.
7. Če bo za oddajo premičnin v brezplačno uporabo zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Uporabnik mora kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
8. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi do sklenitve pravnega posla.


(vsebina aktualna do: 3.2.2021)

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...